vinjett

 

Företagets namn                                            Verksamhetstid

Tidaholms Bageri                      1923-1974

 

Initiativtagare/ägare

Elis Valter Andersson (1897-1974)

1923-1924

Einar Johansson (1899-1977)

1923-1974

 

Geografiskt läge

I gårdsbyggnad på Västra Drottningvägen 4

Historia

Både Elis Ramklint och Einar Johansson var från Mönsterås och båda var bagare där. År 1923 valde de att flytta till Tidaholm och starta Tidaholms bageri. Om de övertog ett befintligt bageri eller om de startade upp på nytt är inte känt. Redan samma år öppnade de filial med adress Norra Kungsvägen 12. Enligt annons från 1923 saluförde man ”Matbröd, Franska bröd, Wienerbröd, Kaffebröd samt stor sortering av extra gott Småbröd” Man sålde även konfekt.

Elis Andersson var tydligen den som var konditor medan Einar var bagare. Samarbetet dem emellan blev bara ettårigt. I augusti 1924 anmäldes att Einar Johansson fortsatte rörelsen ensam. Elis flyttade till Lund och öppnade konditori och antog namnet Ramklint. Ramklints konditori i Lund finns fortfarande kvar. År 1926 gifte sig Einar med Lissie Engström som också var från Mönsterås. De måste ha känt varandra sedan ungdomen.

Tidaholms Bageri blev med åren stadens främsta leverantör till speceriaffärerna och lanthandlarna när det gäller matbröd och skorpor. Enligt uppgift omfattade rörelsen under 1920-1940-talen även det café som fanns inrymt utmed Västra Drottningvägen i den sk Rhodinska fastigheten.

Einar avvecklade sin rörelse den 1 maj 1974 efter drygt 51 års verksamhet. Både Einar och Lissie avled 1977 med åtta månaders mellanrum.

Produkter

Matbröd och skorpor

Fotografier

  • annons1923Annons VB 1923
  • vb230831Från VB 1923
  • bagfilBagerifilialen
  • notaNota från 1961
  • vb730417aFrån VB april 1973
  • vb730417bFortsättning av artikeln
  • vb770326Runa Einar Johansson

 

Anställda

Inga anställda är kända

Källor

Vårt dagliga bröd - tidaholmsbygdens bagerier, kaféer och konditorier under 100 år, Tidaholms museum 1994, Handelsregistret för Tidaholm s 316, Artikel i Västgöta-Bladet 27 april 1973 samt annonser.

 

Inventerare

Kjell Henrysson