Företagets namn                                       Verksamhetstid

Einars kiosk                        1959-

HB Einars Kiosk o Gatukök    1978-?

Initiativtagare/ägare

Einar Larsson (1907-1981)                               1959-1973

Gullan o Rune Grehn (f1934)                            1973-1978?

Kjell Karlsson o Irene Axelsson                        1978-1981

Barbro o Leif Lundgren                                     1982-?

Geografiskt läge

Egnahemsvägen 4 (tidigare 6)

Historia

Einar Larsson erhöll år 1959 tillstånd att sätta upp en kiosk på sin tomt utmed Egnahemsvägen. Namnet blev Einars kiosk. Verksamheten övertogs sedermera av hans dotter o måg Gullan och Rune Grehn. År 1978 hade verkamheten tagits över av Kjell Karlsson och Irene Axelsson. År 1982 övertogs kiosken av Barbro o Leif Lundgren. Det är oklart när kiosken lades ned. Själva kioskbyggnaden står fortfarande kvar (2018).

Produkter

Tobaksvaror, konfektyrer och glass. Från 1978 även korv

Fotografier

  • Från VästgötaBladet 29 okt 1959Från VästgötaBladet 29 okt 1959
  • Från VästgötaBladet 10 nov 1959Från VästgötaBladet 10 nov 1959
  • Annons från 1962Annons från 1962
  • Från VästgötaBladet 14 aug 1973Från VästgötaBladet 14 aug 1973
  • Från VästgötaBladet 14 jan 1982Från VästgötaBladet 14 jan 1982

Källor

VB 1959

Inventerare

Kjell Henrysson