Företagets namn                                       Verksamhetstid

Kakelugnsmakare E F Björnberg    1875-1900

Initiativtagare/ägare

Erik Fredrik Björnberg (1842-1900)

Geografiskt läge

Backstuga under Smedsgården i Madäng 1875-1877

Stenskogen under Hyltegården i Madäng 1877-1892

Lugnet under Marbotorp i Baltak 1892-1900

Historia

Erik Fredrik Björnberg, som tillhörde den adliga släkten Björnberg, föddes i Essunga 1842 under små omständigheter. Tre av fyra bröder utbildade sig till kakelugnsmakare. Brodern Axel Rudolf Björnberg blev så småningom disponent för Trollhättans kakel och lerkärlsbolag. När Erik Fredrik inflyttade till Velinga angavs att han kom från just Trollhättan. Kanske hade han fått sin utbildning där. Varför Björnberg valde att flytta till Tidaholmstrakten är okänt men kanske berodde det på att en annan kakelugnsmakare Kullberg hade avlidit några år tidigare och det fanns ett behov på orten. År 1892 valde familjen att flytta till Lugnet under Marbotorp i Baltaks socken där Erik Fredrik avled år 1900 57 år gammal. Båda sönerna August Erhard, f 1876, och Carl Axel, f 1881 blev också kakelugnsmakare. Familjen hade också en liten lerkärlsfabrik och hustrun Anna Beata sålde lerkärlen på torget.

Produkter

Kakelugnar

Anställda

Uppgift saknas

Källor

Elgenstierna: Svenska adelns ättartavlor, del I, s 409, Sveriges Handelskalender 1875-1900

Inventerare

Kjell Henrysson