Företagets namn                                                  Verksamhetstid

Barberaren J F Hessel               1910t-1920t

Initiativtagare/ägare

Johannes Filip Hessel (1892-1947)

Geografiskt läge

Okänt läge

Historia

Barberaren J F Hessel påträffas första gången i Tidaholm år 1919 då han försätts i konkurs. Tillgångarna uppgick till 112 kr medan skulderna belöpte sig på 838 kr. Ännu år 1923 nämns han som barberare i Tidaholm. Han var son till gårdskarlen Oskar Emanuel Hessel och dennes hustru Maria Kristina Karlsdotter. År 1900 bodde familjen i Skövde och det var troligen där som J F Hessel fick sin utbildning. Han avled i Stockholm 1947.

Produkter

Rak- och frisersalong

Inventerare

Kjell Henrysson