Företagets namn                                                               Verksamhetstid

Handlanden Alexander Nyberg          1897-1899

Initiativtagare/ägare

Alexander Nyberg (1845-1934)

Geografiskt läge

Västra Drottningvägen 4

Historia

Alexander Nyberg var född i Fridene 1845. Efter en sejour till Skövde blev han 1880 lanthandlare i Häggum. Här verkade han till 1897 då han med familjen flyttade till Tidaholm och Västra Drottningvägen 4 där han öppnade en speceriaffär. Han står som ägare till fastigheten och kanske lät han bygga fastigheten. Redan 1899 överlät han dock verksam till Tidaholms Handelsbolag och istället blev han lanthandlare i Stensforsen vid Skämningsfors i Brandstorp. Han drev lanthandeln där till 1908. Han avled i Hjo 1934.

Produkter

Speceriprodukter

Fotografier

  • alexnybergAlexander Nyberg
  • alexnybergsvagAlexander Nybergs våg
  • fkpg18960527Annons Falköpings Tidning Maj 1896

Källor

I handelns tjänst, En jubileumsbok för Tidaholms Slakteri- & Handels AB

Inventerare

Kjell Henrysson