Företagets namn                                       Verksamhetstid

Skomakaren Oskar Berggren             1875-1884

Initiativtagare/ägare

Oskar Berggren född i Sandhem 1848, utvandrad till USA 1884

Geografiskt läge

Först i Hörnviken och sedan inom stadsplan i Tidaholm (okänt läge men kan ha varit Västra Drottningvägen 1)

Historia

Oskar Berggren föddes i Sandhem 1848 av landbrukarföräldrar men blev skomakare. När han gifte sig med sin hustru  Eva Beata Gustafsdotter år 1871 angav att han var skomakare från Grevagården i Näs. År 1875 inflyttade paret till Hörnviken i Baltak. Här omnämns Oskar Berggren i Sveriges Handelskalender för 1875 att han bedrev diverseaffär.Han blir dock inte kvar länge där eftersom han redan samma år flyttade till Stallängen i Agnetorp där han står som skomakare. År 1878 flyttar dock familjen in till stadsplan, dvs till centrala Tidaholm, där Oskar står som husägare.  I Handelskalendern för 1883-1884 anges att Berggren var bagare och bryggare med en omsättning på 1 500 kr. Det är troligt att Berggren köpte/blev delägare i Västra Drottningvägen 1 när skräddaren Sandberg avled 1881. År 1884 valde dock Berggren att utvandra med sin familj till USA..

Produkter

Skomakari, bryggeri och och bageri.

Källor

Sveriges Handelskalender 1875-1884

Inventerare

Kjell Henrysson