Företagen är indelade i olika kategorier för att det skall vara lättare att hitta

Ex. Byggbranschen, Industrier osv.