Företagets namn                                                                      Verksamhetstid

Nyberg & Svahn                                     1909-1910

Svahns Tryckeri                                      1910-1911

Initiativtagare/ägare

Ivar Nyberg (1878-1954) och Isidor Svahn (1883-1941)                    

Isidor Svahn och August Vilhelm Vadsten

Hilda Svahn (1883-1984)

Geografiskt läge

Telefongatan 3

Historia

När Ivar Nyberg inte längre fick arrendera Tidaholms Tryckeri startade han tillsammans med boktryckare Isidor Svahn ett eget tryckeri och bokbinderi i maj 1909.  Redan i september samma år gick Nyberg ur denna rörelse och flyttade till Falköping. Svahn tog in en ny kompanjon i form av August Vilhelm Vadsten. År 1910 började man trycka den nystartade tidningen Nya Tidaholms-Tidningen som hade  Albert Ericson som redaktör. Tidningen fungerade framförallt som organ för nykterhetsrörelsen.

Redan i april 1910 försattes tryckeriet i konkurs. Tillgångarna uppgick till 7 174 kr och skulderna till 14 265 kr. Satsningen hade nog varit för stor i förhållande till efterfrågan och konkurrensen av Tidaholm Tryckeri. Man gjorde ett försök att starta om genom Isidor Svahns hustru Hilda Svahn men redan 1911 hade verksamheten nedlagts. År 1912 flyttade familjen Svahn till Helsingborg.

Produkter

Trycksaker, bokbinderi

Fotografier

  • annons1910Annons från 1910
  • annons1910aAnnons från 1910
  • faktura1910Faktura från 1910

Anställda

Typograf K W Eriksson

Typograf Valfrid Carlsson

Typograf Fritz Hansson

Bokbindare Valdemar Nilsson

Bokbindare Ellen Carlgren

Bokbindare Josefina Edberg

Arbetarna

Ivar Carlsson

Gustaf Larsson

E A Lundqvist

David Sandberg

Gillis Skoglund

Källor

Västgöta-Blaet 60 år Jubileumsnummer

Inventerare

Kjell Henrysson