Företagets namn                                                                                                 Verksamhetstid

F L Bergmans Skrädderi- & Klädeshandel

1886-1896

F L Bergmans Efterträdare J A Ljungström

1896-1899

J A Ljungström Skrädderi & Klädeshandel 1899-1903

Martin Johanssons Klädesaffär

1903-1916

Martiins Klädesaffär

1916-1938

Martiins Efterträdare Ernst Jornée

1938-1947

Ernst Jornée Manufaktur Herr- och Damekipering

1947-1955

Roosvalls Herrekipering

1955-1975

 

Initiativtagare/ägare

Frans Levin Bergman (1858-1915)

1886-1896

Joel Alexius Ljungström (1869-1925)

1896-1903

Martin Johansson/Albin Martiin (1874-1938)

1903-1938

Ernst Gideon Jornée (1891-1951)

1938-1951

Ester Jornée (1894-1975)

1951-1955

Carl Rooswall (1906-1985)

1955-1975

 

Geografiskt läge

Var Bergmans skrädderi ursprungligen legat är okänt. När Bergman 1892-1893 lät bygga det stora stenhuset vid Gamla torget senare kallat bankhuset med adress Gamla torget 6 flyttades verksamheten dit. Redan1896 flyttades verksamheten över till den butikslokal i Basaren som låg längst söderut och som har ett torn. Adressen var Gamla torget 2. Här blev rörelsen kvar ända till 1975.

 

Historia

1. Frans Levin Bergman föddes som småbrukarson i Valstad. Hans far hette Karl Johan Gran men Frans Levin valde sedermera namnet Bergman. Han lärde skrädderiyrket hos en släkting i Sandhem. År 1881 emigrerade han till USA men återkom till Sverige efter några år. Hemkommen startade han ett skrädderi och klädesaffär i Tidaholm år 1886. När det år 1888 blev obligatoriskt att registrera sig i handelsregistret antecknades det att han fortfarande bedrev skrädderirörelse. Bergman var en affärsman med många strängar på sin lyra. Samtidigt med sin klädesaffär var han även agent inom Skaraborgs län för Inman- Vita Linjen och Gunardfärjelinjerna till USA. Han tycks även ha ett stort intresse för spekulativa affärer. År 1892 köpte han av Tidaholms Bruk en fastighet vid Gamla Torget. Där lät han bygga en byggnad i sten det sk bankhuset. Hans rörelse flyttades också över dit. Redan 1896 sålde han dock fastigheten vidare. År 1896 sålde han även skrädderi och klädaffären. Han fortsatte att bedriva fastighetshandel och byggverksamhet. Han blev även direktör för Tidaholms Valsverk och Tidaholms Elektriska Kraft AB. När Tidaholm blev stad 1910 valdes han in i stadsfullmäktige med sjunde högsta röstetalet. Han kom emellertid på obestånd och blev dömd till fängelse för förfalskning av växlar. Efter avtjänandet av fängelsestraffet var han en bruten man och han avled 1915. Han var bosatt i Borås de sista åren.

 

2. J A Ljungström, som var född i Ljungsarp, kom närmast från Jönköping och när han övertog skrädderiet och klädeshandeln år 1896 flyttade han över rörelsen till Basaren. Han bodde dock med sin familj i en annan fastighet vid torget, nämligen Gamla Torget 8. Verksamheten i Tidaholm gick tydligen inte så bra och år 1903 försattes Ljungström i konkurs. Hans tillgångar uppgick enligt bouppteckningen till ca 21.000 kr medan skulderna uppgick till 38.000 kr. Familjen flyttade senare till Vingåker i Sörmland där man startade upp en ny verksamhet som blev betydligt mer lyckosam. Sonen Valter Ljungström, född 1906, etablerade så småningom en konfektionsindustri i Vingåker, Ljungströms konfektion, som när den var som störst på 1950-och 1960-talet sysselsatte över 2000 sömmerskor. Varumärket Sir of Sweden finns ännu kvar.

3. Den tredje innehavaren var Martin Johansson från Hinneryds socken i Småland. Han hade bedrivit resandehandel innan han år 1903 kom till Tidaholm och tog över efter Ljungströms konkurs. Han var då endast 29 år och här kom han att stanna livet ut. I 35 år bedrev han försäljning av både herr- och damkläder liksom skrädderi i skepp nr 6 och 7 i Basaren. År 1916 bytte han namn till Albin Martiin (Albin var hans andranamn). En vecka innan han avled överlät han rörelsen till sitt biträde Ernst Jornée.

4. Ernst Jornée var son till polismannen och möbelförsäljaren PA Johansson och bror till specerihandlaren Erik Jornée. Han fortsatte Martiins verksamhet ända tills sin död 1951. Han hustru Ester drev affären ytterligare några år innan hon överlät den till Carl Rooswall.

5. Carl Rooswall, som ursprungligen var från Överluleå, hade tidigare varit anställd hos E P Olssons Herrekipering i Skövde. År 1955 köpte han affären och drev sedan denna i 20 år innan han lade ner den 1975. Han var då 69 år gammal.

 

Produkter

Manufakturvaror, dam- och herrrkläder, skrädderi

Fotografier

 • fkpg18860421Annons Falköpings Tidning 1886
 • annons1890Annons Falköpings Tidning 1890
 • kvittensflbergman1891Kvittens F.L. Bergman 1891
 • annons1893Annons F.L. Bergman 1893
 • runorRunor F.L. Bergman
 • kvittensKvittens J A Ljungström 1899
 • gtorgetca1900Ljungströms ca 1900
 • annons1902Annons J A Ljungström 1902
 • annons1903Annons J A Ljungström 1903
 • porträtt1910Porträtt F.L. Bergman 1910
 • ernstjorne1911Porträtt Ernst Jorné 1911
 • vb19160411Annons Martin Johansson VB 1916
 • martiinsMartiins affär i basarlängan
 • runagustgustavssonRuna Gustav Gustavsson
 • runacfmatssonRuna CF Matsson
 • runamartiinRuna Martin Albin Martiin
 • vb19380923Annons Martiins Eftr. VB 1938
 • runaedvindahlstromRuna Edvin Dahlström
 • vb530417Annons Jornées VB 1953
 • vb540306Annons Jornées VB 1954
 • vb19511228Runa Ernst Jornée VB 28 dec 1951
 • vb19560619Annons Roswalls VB 1956
 • vb591023Annons Roswalls VB 1959
 • notaroswallsNota från Rooswalls 1960
 • annons1965Annons Roswalls 1965
 • vb680315Annons VästgötaBladet mars 1968

Anställda

Skräddaren Gustaf Gustafsson, f 1879

Tillskäraren Edvin Dahlström, d 1940

Skräddaren C F Mattson, f 1877

Ernst Jornée, sedermera innehavare

Ove Boström anställd 1955-1956

Leif Bank anställd 1956-1974

 

Källor

Colling: Skaraborgsbygden nr 40, s 180,

VB 1915 17/12

Muntliga uppgifter av Leif Bank

Skriftlig redogörelse av Gösta Linnros

 

Inventerare

Kjell Henrysson