Företagets namn                                                                                                                        Verksamhetstid

Thure Rhodins Speceri-, Garn- & Diversehandel        1910-1934

Thure Rhodins Eftr                                                         1934-1966

Thure Rhodin Eftr AB                                                     1966-1971?

 

Initiativtagare/ägare

Thure Rhodin (1877-1953)                                                                      1910-1934

Beda Rhodin (1880-1957)                                                                       1934-1951

Rune Löfborg (f1925)                                                                              1951-1966

Thure Rhodin Eftr AB                                                                              1966-1971?

Geografiskt läge

Västra Drottningvägen 4

Historia

Thure Rhodin var hemmansägarson från Mofalla. Enligt kyrkböckerna kom han år 1902 till Tidaholm där han blev biträde hos Bengtzons. Han bodde även i Bengtzons bostadsfastighet med adress Norra Kungsvägen 3. Enligt hans runa i VB skulle han under åren 1896-1898 ha förestått O Bengtssons speceriaffär i Tidaholm men det går tyvärr inte att få bekräftelse på. Han stannade hos Bengtzons tills år 1910 då han öppnade en egen affär på Västra Drottningvägen 4. Troligen tog han över efter Dahlén som hade kursat året innan. År 1934 anmäldes till handelsregistret att hustrun Beda hade tagit över rörelsen men att Ture Rhodin var prokurist, dvs hade rätt att teckna firman. Detta måste ha berott på att han gått i konkurs och startat om i hustruns namn. Under krisen på 1930-talet var det många affärsidkare som fick problem. Verksamheten bedrevs ända till 1951 då affären såldes till Rune Löfborg. Ture var då 74 år gammal. Till en början hyrde familjen Rhodin bostad i fastigheten på Västra Drottningvägen 4 men så småningom köpte Thure den. När han sålde speceriaffären behöll han fastigheten. Totalt kom Thure Rhodin att inneha speceriaffären i 41 år.

Gunnar Gustafsson från Fågelås var boddräng några år på 1930-talet hos Rhodins. Han har berättat om sina år hos Rhodin i en artikel i Dimbobygden 2004. Han beskriver Thure Rhodin som en mycket snäll man som hade svårt att säga nej till folk som ville handla på kredit och till envisa försäljare.

 

År 1951 övertogs affären av Rune Löfborg. Rune som var född i Björsäter var från en skräddarefamilj men eftersom han skadat högerarmen fick han hitta ett annat yrke. Han blev butiksbiträde hos en svåger i dennes butik i Kampavall utanför Lerdala. Efter militärtjänsten fick han anställning hos Hakons i Skövde och efter ytterligare någon anställning övertog han Rhodins i Tidaholm. Han övertog sedermera även Ester Strands speceriaffär i Hörnviken. 1967 bildade han ett aktiebolag ihop med sin andra hustru  och året därpå startade bolaget en bosättnings och leksaksaffär på Telefongatan 4. Verksamheterna lades ned  i början av 1970-talet.

 

Produkter

Specerivaror , porslin, garner, lampor, bensin, fodervaror, inredningsdetaljer och leksaker.

Fotografier

 • annons1910Annons från 1910
 • annons1916Annons från 1916
 • annons1925Annons från 1925
 • annons1939Annons från 1939
 • gunnar_gustafssonBodknodden Gunnar Gustafsson
 • erik_nylenHandelsbiträdet Erik Nylén
 • vdv4Västra Drottningvägen 4
 • vdv4_2Västra Drottningvägen 4
 • rhodin70Thure Rhodin 70 år
 • runaRuna Thure Rhodin
 • vb670331Från VästgötaBladet 31 Mars 1967
 • vb19680104Från VästgötaBladet 4 Jan 1968
 • vb19680209Från VästgötaBladet 9 Febr 1968

Anställda

Gunnar Abrahamsson

Erik Nylén

Gunnar Gustafsson

Mona Johansson ( filialen i Hörnviken)

Källor

Muntliga uppgifter från Rune Löfborg (2014)

Dimbobygden 2004, s51f

Runor i VB 1947 och 1953 samt artiklar i VB 1968

Inventerare

Kjell Henrysson