Företagets namn                                                                           Verksamhetstid

Hantes Kiosk

1960-1968

Hantes Kiosk Eftr

1968-1970t

Hagakiosken

1970t-

 

Initiativtagare/ägare

Arne Hante (1923-1984)

1960t-1968

Iris Nörgaard (1928-1999)

1968

Anna-Lisa Ödvall (f 1929) och Aina Lundgren (1925-2004)

1968-1974

Anna-Lisa Ödvall och Kerstin Ödvall

1974-1987

Bernt (1933-1995) och Inga Käll (f 1935

1987-2003

Rose-Marie Rydén (f 1963)

2003-2009

Tidaholms Spel & Kioskbutik AB

2009-

 

Geografiskt läge

Hagakioskens ursprungliga placering var på Västra Drottningvägens östra sida där idag gatan mot bron över Tidan är belägen. På samma sida fanns en cementfabrik. Kiosken flyttades senare över till motsatt sida, Västra Drottningvägen 50. I samband med att broförbindelse planerades till Södra Ringvägen och Tidavallen och att en rondell skulle byggas i korsningen Ringvägen-Västra Drottningvägen anvisade kommunen en ny placering utmed Södra Ringvägen vid campingplatsen och Tidavallen. År 1981 flyttades kiosken.

Historia

Arne Hante startade kiosken 1959-1960. Han drev denna till år 1968 då han överlät den till Iris Nörgaard. Arne arbetade därefter på Marbodal. Iris överlät kiosken redan den 1 september 1968 till Anna-Lisa Ödvall och Aina Lundgren. År 1974 tog Kerstin Ödvall över Aina Lundgrens andel. I början av 1980-talet blev det klart att kiosken inte längre kunde vara kvar på sin ursprungliga plats tvingades Anna-Lisa och Kerstin att projektera för en ny kiosk vid Tidavallen. Istället för att bygga en helt ny kiosk hittade de en begagnad kiosk i Stöpen utanför Skövde. Med hjälp av Truck och krantjänst transporterades den nya kiosken till sin nya plats i januari 1981. Totalt kostade den nya kiosken 145 000 kr. Den gamla kiosken såldes till Borgunda IF för att användas till korvkiosk vid deras fotbollsplan. I februari kunde man öppna den nya kiosken utmed Ringleden. År 1987 såldes kiosken till Bernt och Inga Käll som drev den i många år. De överlät den i sin tur till sin dotter Rose-Marie Rydén. År 2009 förvärvades kiosken av Thomas Blomqvist som lät bygga till en matavdelning, Matöppet. Efter en tillbyggnad finns även en hamburgerservering benämnd Frasses i byggnaden.

 

Produkter

Kioskvaror

Fotografier

  • annons1961Annons från 1961
  • annons1968Annons från 1968
  • annons1980Annons från 1980
  • hagakioskenHagakiosken
  • hagakioskenhalvAnna-Lisa framför kiosken
  • vb19810103Från Västgöta Bladet 3 jan 1981
  • vb19810219Annons VB 19 febr 1981
  • vb19810224Från VB 24 febr 1981
  • aldstakioskenÄldsta Kiosken på östra sidan av Västra Drottningvägen

  

Källor

Muntliga uppgifter av Anna-Lisa Ödvall

Inventerare

Kjell Henrysson