Företagets namn                                               Startår

1. Helga Wedbergs modeaffär                        1893

2. Helga Wedbergs Eftr                                   1916

3. Emmy Hellqvists Modeaffär                       1932

4. Emmy Hellqvists Eftr.                                 1966

5. Mode- och Handarbetsaffären                   1980

 

Initiativtagare /Ägare

 1. Helga Wedberg, f 27/6 1850 i Acklinga. Död 5/10 1915 Tidaholm. Ogift
 2. Signe Westerberg, f 26/8 1880 Maria förs Stockholm. Död /10 1939. Ogift
 3. Emmy Hellqvist, f 15/7 1895 i Agnetorp, d 23/9 1988 Tidaholm. Ogift
 4. Margit Andersson, f 11/11 1910 i Tidaholm, d 8/6 2000 Tidaholm. Ogift
 5. Astrid Johansson, f 1931 i Värsås, död 2001 i Tidaholm

 

Geografiskt läge

Lorentz-längan vid Gamla Torget. Adress: Torget 3. I slutet av 1930-talet när längan revs flyttades affären till Andrenska huset på Torggatan 3. 1968 flyttades affären till grannfastigheten där Hellstrands konditori tidigare varit, adress Torggatan 1. Slutligen flyttades affären till den nybyggda fastigheten Mannhem på Torggatan där den ganska snart lades ned.

 

Historia

Helga Wedberg var skollärardotter från Acklinga. Hon tycks ha ägnat sig åt sömnad och titulerades även som kappsömmerska. Enligt uppgift i en artikel i Västgöta-Bladet 1985  hade hon arbetat i en modeaffär på Långgatan i Stockholm innan hon valde att återvända till Tidaholm. År 1893 startade hon sin rörelse. Enligt anmälan till handelsregistret skulle hon idka handel med hattar och andra modevaror. År 1905 anställde hon Signe Westerberg som biträde. De bodde båda ovanför affären.

Helga var aktiv inom Tidaholms Missionsförening och Tidaholms Kristeliga Ungdomsförening. Hon led av sockersjuka och avled därav den 5 oktober 1915.

Rörelsen övertogs av Signe Westerberg som drev den vidare tills 1932 då den övertogs av Emmy Hellqvist som tidigare arbetat som anställd. Emmy ändrade namnet till Emmy Hellqvists Modeaffär. Hon utökade sortimentet genom att även sälja handarbeten. 1966 övertog Margit Andersson affären. Hon hade varit anställd sedan 1927. År 1980 övertog Astrid Johansson rörelsen.

Produkter

1+2. Kappor (?), hattar, kortvaror inom damkläder

3-5. Hattar och handarbeten

Anställda

 

Fotografier

Affären finns med på ett foto på Lorentzlängan från 1922. Den låg i en särskild mindre byggnad intill Lorentzlängan.

 

 • h_wedberg_affarHelga Wedbergs affär
 • helgawedbergHelga Wedberg
 • helgawmpersonalHelga Wedberg med personal 1905
 • helgawedbergsmodeaffarHelga Wedbergs modeaffär
 • annons1906Annons från 1906
 • annons1910Annons från 1910
 • runawedbergRuna Helga Wedberg
 • runawesterbergRuna Signe Westerberg
 • vb530306Annons från 1953
 • vb670915Annons från 1967
 • vb850924Från VB 24 sept 1985
 • vb850924bFrån VB 24 sept 1985
 • vb850924dFrån VB 24 sept 1985

Nedläggning

Affären lades ned någon gång på 1990-talet (?)

 

Källor

 

 1. Arkivuppgifter: VB 12/10 1915, 20/10 1939, 24/9 1985
 2. Böcker: Så minns vi vårt 1900-tal, Vuxenskolan 1995
 3. Muntliga uppgifter: Ingemar Karlsson, Hägnelund
 4. Övrigt:
 5. Inventerare Kjell Henrysson