Företagets namn                                                                                           Verksamhetstid

J Brodins Läderhandel

1891-1896

Brodin & Wallgren Läderhandel

1896-1898

Gust. E Pettersons Sko & Läderhandel    

1898-1901

Gust. E Petterssons Eftr.

1901-1904

G. A. Carlssons Skoaffär

1904-1906

Tidaholms Sko- & Läderaffär

1906-1919

Tidaholms Sko- & Läderaffär AB

1919-1924

Tidaholms Sko- & Läderaffär

1924-1944

Wallbergs skoaffär

1944-1958

Wallbergs Skoaffär Eftr.

1958-1990t

 

Initiativtagare/ägare

Johannes Brodin (1839-1907)

1891-1896

Johannes Brodin och Per Wallgren (1852-1936)

1896-1898

Gustaf Emil Pettersson (1866-1928

1898-1901

Gustaf Adolf Carlsson (1859-1925)

1901-1906

Ernst Brodin (1863-1944) och Gustaf Åberg (1880-1920)

1906-1919

Tidaholms Sko & Läderaffär AB

1919-1924

Gustav Wallberg (1892-1943)

1924-1943

Elin Wallberg (1893-1969)

1943-1958

Allan Andersson (1918-2002)

1958-1980

Maj Husby(f 1930) och Ingrid Johansson (f1933)

1980-1990t

 

Geografiskt läge

Gamla torget 10

1891-1894

Bazaren, Gamla torget 2

1894-1990t

 

Historia

Garvaren Johannes Brodin i Madäng öppnade i december 1891 en läderhandel i ”herr Ekmans hus”, vilket måste ha varit Gamla Torget 10. Här sålde han allehanda lädervaror och han uppköpte även hudar och skinn för beredning. År 1896 hade han gått ihop med garverigesäller Per Wallgren. Troligen var det denne som förestod affären. Det är osäkert hur länge affären som affären fanns i Gamla torget 10 men troligen ganska snart hyrde man det skepp som låg näst längs till vänster i basarbyggnaden vid Gamla torget.

År 1898 övertog skomakaren från Södra Fågelås Gustaf Emil Pettersson verksamheten. Han bodde dock kvar i Qvistrum i Södra Fågelås och måste ha drivit verksamheten med anställd personal.

År 1903 överlät Pettersson rörelsen till den från Kumla inflyttade Gustaf Adolf Carlsson. Carlsson hade blivit änkling 1896 och han hade fyra små barn med sig från Kumla. Redan efter tre år överlät han affären vidare. Han bodde dock kvar i Tidaholm, gifte om sig och arbetade som skomakare till sin död.

 

År 1906 övertog Johannes Brodins son Ernst Brodin och dennes svåger Gustaf Åberg affären. Från detta datum kallades affären Tidaholms Sko- & Läderaffär. Ernst hade då tagit över garveriet i Madäng i Baltak efter sin far så det var Gustaf Åberg som förestod själva affären. År 1909 lät man anmäla att man hade för avsikt att öppna en filial i Ludvigsberg i Fröjered. Hur länge denna filial var öppen är okänt. De tre första åren bodde Åberg i basarbyggnaden men sedan flyttade han till bättre lägenheter. Av någon anledning valde Åberg att flytta från orten i mars 1920 för att ta arbete som lagerchef i Stockholm. Där avled han redan i september samma år av tuberkulos.

År 1919 valde Ernst Brodin att tillsammans med sin bror Nestor, butiksbiträdet Gustav Wallberg, skomakaren Karl Berg och lantbrukaren Carl Åberg bilda ett aktiebolag med namnet Tidaholm Sko & Läderaffär AB. Detta bolag kom att driva affären några år men 1925 övertogs verksamheten av Gustav Wallberg och Ernst Brodin. År 1927 gick Brodin ur som delägare och därefter drev Wallberg affären ensam ända till sin död 1943. Gustav Wallbergs stora intresse utöver sin skoaffär var dock biografverksamheten i Tidaholm. Han var VD för Nya Teater-Biografens AB. Efter Gustav Wallbergs död övertogs hans uppgift med biografen av hans bror Bertil Wallberg. Skohandelsrörelsen övertogs av Gustavs hustru Elin Wallberg som ändrade namnet till Wallbergs skoaffär.

År 1958 övertog Allan Andersson affären vilken han drev till år 1980 då den togs över av mångåriga biträdet Maj Husby och Ingrid Johansson. Dessa drev affären fram till slutet av 1990-talet då den lades ned.

Från början var affären inrymd i skepp 2 i Basarbyggnaden men under 1920-talet togs även skepp 1 i anspråk.

Produkter

Produkterna var inledningsvis sulläder, koläder, plattläder, smorläder och skinnvaror. Man sålde även ”arbeten av Göteborgs Skonåtlingsmanufaktur berömda tillverkning, dvs färdigsydda skor. Efter hand gick man över att sälja fabriksgjorda skor. Man bedrev även lagning av skor genom anställd skomakare.

 

Fotografier

 • annons189112Annons från 1891
 • annonstp1892Annons från Tidaholmsposten 1892
 • vsborgstidning18951026Från Vänersborgs Tidning okt 1895
 • kvittens1899Kvittens från 1899
 • annons1902Annons från 1902
 • annons1904Annons från 1904
 • annons1906Annons från 1906
 • vb1906Från VästgötaBladet 1906
 • annons1910Annons från 1910
 • annons1916Annons från 1916
 • vb19160420Annons från VästgötaBladet 1916
 • annons1920Annons från 1920
 • annons1921Annons från 1921
 • runorGustav Wallberg 50 år
 • vb680830Från VästgötaBladet 30 aug 1968

Anställda

Gustav Wallberg (från 1909)

Maj Husby (från 1945)

Skomakaren Enok Ekman

Källor

Annonser i Tidaholms-Posten 1891-1892

Svenska Privata Företagare, 1941, s 539

Skriftliga uppgifter från Gösta Linnros (förvaras på Tidaholms Museum)

Muntliga uppgifter av Maj Husby

 

Inventerare

Kjell Henrysson