Företagets namn                                                            Verksamhetstid

Plåtslagare Oskar Andersson        1910-1913

Initiativtagare/ägare

Oskar Andersson (1878-1959)                                        

Geografiskt läge

Oskar Andersson bodde på Telefongatan 5 med sin familj men det är osäkert var han hade sin verkstad

Historia

År 1910 inflyttade plåtslagaren Oskar Andersson från Gullered i Älvsborgs län till Tidaholm. Han etablerade här en egen plåtslageriverksamhet och han finns angiven i handelskalendern som fristående plåtslagare. Sejouren i Tidaholm blev dock kort. Redan år 1913 valde han att flytta tillbaka till Gullered igen där han avled 1959. Kanske var konkurrensen från den sedan länge etablerade plåtslagaren Otto Bengtsson för hård.

Produkter

Plåtslageriverksamhet

Inventerare

Kjell Henrysson