Företagets namn                                                      Verksamhetstid

Urmakare Hjalmar Wallin            1926-

Initiativtagare/ägare

Hjalmar Wallin                    (1890-1935)

Geografiskt läge

Gamla torget 8

Historia

Hjalmar Wallin var son till urmakaren Alfred Wallin. År 1926 inregistrerade Hjalmar Wallin en rörelse som skulle syssla med  import, export samt partiförsäljning med till urbranschen hörande artiklar. Han avled redan år 1935 av hjärtförlamning i sin sommarstuga i Daretorp, knappt 45 år gammal. Enligt hans dödsruna i lokaltidningen hade han arbetat en tid hos en urmakare i Falköping innan han återvände till Tidaholm. Det är osäkert om han övertog sin fars verksamhet eller om han bedrev en egen verksamhet i grossistbranschen. Efter hans död tog hans änka och barn över verksamheten. Det är osäkert när verksamheten lades ned.

Produkter

Urmakeriverksamhet, troligen i grossistbranschen.

Foton

  • hjwallinHjalmar Wallin som ung
  • wallinlogoHj Wallins logo
  • brevhuvudBrevhuvud Hjalmar Wallin

Inventerare

Kjell Henrysson