Företagets namn                                                               Verksamhetstid

Hellidens Cementgjuteri            1892-1969

Initiativtagare/ägare

Alfred von Essen (1869-1937)                                            1892-1937

Hans von Essen (1896-1980)                                              1937-1969

Geografiskt läge

Verksamheten startade  i en ladugård till Frörian nedanför Hellidens slott. Ladugården brann ned 1935/1936 och då flyttades verksamheten till ladugårdsbyggnaden till Kullö gård.

Historia

Konsten att använda cement för byggnation och tillverkning av olika produkter kom till Sverige i slutet av 1800-talet. År 1872 startade den första cementfabriken i Lomma. På 1880-talet blev det mycket populärt att använda detta nya material. Vid den tiden fanns fyra  cementfabriker i Sverige, Lomma, Limhamn, Degerberga på Öland och Visby. Baron Alfred von Essen på Helliden beslöt sig för att år 1892 starta ett cementgjuteri på sin mark invid Frörian. Inledningsvis tillverkades företrädesvis taktegelpannor. Det är okänt varifrån han köpte cementen. Enligt Gunnar Andersson, vars farfar Gideon Andersson ansvarade för såväl Frörian som cementgjuteriet, göts pannorna i en form. Därefter doppades de i vatten för att inte bränna för fort. Slutligen färgades de svarta men de kunde även fås i andra färger. Färgningen tillgick så att varje panna doppades i färg och fick därefter torka. All tillverkning och blandning av cement skedde givetvis för hand. Det är känt att gjuteriet levererade allt cementtaktegel till järnvägsstationerna utmed Vartoftabanan som byggdes runt 1910.

 

Så småningom övergick man att tillverka även andra produkter av cement såsom cementrör, staketstolpar och trädgårdsbord. Efter att den byggnad som man använt för gjutningen brann ned 1935/1936 flyttades verksamheten till ladugården på Kullö. Efter flytten koncentrerade man sig på cementrör och taktegeltillverkningen lades ned. Fabriken blev så småningom en stor leverantör av cementrör och arbetet fick tidvis ske i skift. Efter flytten till Kullö drevs verksamheten av Alfred von Essens son Hans von Essen.

Fabriken lades ned år 1969.

Produkter

Tak- och nockpannor, avloppsbrunnar, staketstolpar, cementrör, trädgårdsbord och fönsterbänkar

Fotografier

 • faktura1900Faktura från 1900
 • annons1903Annons från 1903
 • alfredvessenAlfred von Essen
 • cement3Rörprodukter
 • cement4Arbetare vid Cementgjuteriet
 • cement6Stapling av takpannor
 • annons1912Annons från 1912
 • cement1919Cementgjuteriet 1919
 • cementgjuteri1930tGjuteriet på 1930-talet
 • cement2Färdiglager
 • cement5Färdiglager
 • vb730109bFrån Västgötabladet 9 jan 1973

Anställda

Gideon Andersson (1868-1956), föreståndare

Källor

I Arvids fotspår, Arne Axelsson och Hasse Svensson, 2002

Artiklar i VB 1973 och VB eller Skaraborgaren 1952

Muntliga uppgifter av Gunnar Andersson, sonson till Gideon Andersson

Fotoklubbens häfte

Inventerare

Lena Andersson