vinjett

Företagets namn                                                                       Verksamhetstid

Glasmästaren Johan Ekman                       1888-1914

Initiativtagare/ägare

Johan Ekman (1847-1914)

Geografiskt läge

Östra Drottningvägen 7

Historia

Johan Ekman föddes i Gudhem år 1847. Föräldrarna var bönder i Lilla Hällestorp när han föddes. Familjen flyttade senare till Liden i Ullstorp i Håkantorp. Enligt husförhörslängderna stannade Johan hemma hos sina föräldrar ända tills han gifte sig år 1870 med Anna Katarina Larsdotter. Enligt hans dödsruna i Västgöta-Bladet kom han tidigt i snickarlära i Skara där han så småningom blev mästare. År 1875 valde han att ta anställning på Tidaholms Bruks snickerifabrik. Familjen flyttade till Stallängen i Tidaholm. År 1888 blev han sin egen snickare men valde ganska snart att mestadels syssla med glasmästeri. Han var troligen Tidaholms förste glasmästare. Så småningom flyttade han med sin familj till Östra Drottningvägen 7 en fastighet som han säkerligen hade uppfört själv. Han avled år 1914 i en ålder av 67 år. Enligt dödsrunan var han ”i sitt yrke en särdeles skicklig och samvetsgrann man och åtnjöt därför också allmänhetens odelade förtroende”. Han var far till handlanden Oskar Ekman.

Produkter

Snickeri och glasmästeri

Fotografier

  • annons1895Annons från 1895
  • nota1900Nota från 1900
  • runa1914Runa J. Ekman från VästGöta Bladet 9 okt 1914

Källor

VB 9/10 1914, Annons 1895

Inventerare

Kjell Henrysson