Företagets namn                                          Verksamhetstid

Thure Andersson                                         1904-1917

Thure Andersson & Son                       1917-1934

 

Initiativtagare/ägare

Thure Andersson (1844-1932)                        1904-1918

Erland Thurén (1892-1964)                             1917-1934

Geografiskt läge

Smedjegatan 2 (nuvarande von Essens plats 8)

Stadsparken

Historia

Thure Anderson var från gården Änga i Agnetorp och han kallades därför i folkmun för ”Änga-Thure”. Han hade ärvt gården efter sina föräldrar. Han var bonde i över 30 år innan han 1899 sålde gården och flyttade in till Tidaholm. Anledningen till att han 55 år gammal valde att sluta som bonde är okänd. Möjligen kan det ha berott på en religiös omvändelse. Han blev frireligiös och den yngsta sonen Erland, född 1892 döptes inte svenska kyrkan. Thure köpte en fastighet av Tidaholms Bruk med adress Smedjegatan 2. I uthuset startade han ett snickeri. Det är något osäkert när verksamheten startade. Redan när han flyttade in till Tidaholm 1899 så titulerades han snickare. Den officiella registreringen skedde dock först i maj 1904. Han finns heller inte med bland de fria hantverkarna i handelskalendern för 1905 vilket för det troligt att verksamheten kom igång först 1904. Han var då redan 60 år. Till en början tillverkade han likkistor och han gjorde även svepningar. Därutöver tillhandahöll han enligt annonser ”Golf- Panel- Boiseringsbräder och listverk samt redskap för biskötsel”. Boisering är ett äldre uttryck för brädfordring.

Från 1905 nämns han även som byggmästare, dvs han åtog sig även husbyggen.

År 1917 inträdde yngste sonen Erland som delägare i firman. Thure kvarstod bara ett år sedan gick han ur firman. Då var han 74 år gammal. Han levde ända till 1932. Alla barnen kallade sig Thurén efter faderns förnamn. Det är möjligt att Thure Andersson även bedrev begravningsbyrå. År 1924 startade Erland Thuréns hustru Gerda Thurén ”Begravningsbyrån Thure Andersson & Son. Den höll till i en lokal ”nedanför lokstallarna”

Erland Thurén började även att tillverka möbler, bl a tvåmansdivanen ”Bekväm”. Snart blev lokalerna i uthuset på Smedjegtan 2 för små och han valde att bygga en ny fabrik invid Stadsparken (1923?). Han döpte då om verksamheten till Tidaholms Möbelfabrik, se särskild artikel om detta företag.

Produkter

Likkistor, paneler och lister, möbler, redskap för biskötsel och radiolådor

Fotografier

  • annons1908Annons 1908
  • annons1919Annons 1919
  • annons1925Annons 1925
  • dodsruna1932Dödsruna Thure Andersson 1932
  • erlandErland Thurén
  • smedjegatan2aSmedjegatan 2 innan rivning.
  • annons1920Annons 1920

Anställda

Källor

Handelsregistret s117, 222, Beskrivnings över Skaraborgs län 1941, Muntliga uppgifter Ingemar Karlsson Hägnelund

Inventerare

Kjell Henrysson