Företagets namn                                       Verksamhetstid

Byggmästare John Jansson        1886-1906

Initiativtagare/ägare

John Jansson (1832-1906)

Geografiskt läge

Fredsgatan 1

Historia

John Jansson (döpt till Johan) föddes 1832 i Söderby i Uppland med en okänd fader. Drygt 20 år senare dyker han upp som rättare på en gård i Spånga utanför Stockholm. Han arbetar därefter som inspektor på olika gårdar fram till 1867 då han blir inspektor på Mariebergs gård i Suntak. År 1870 väljer han att emigrera till USA. Han måste dock under sin tid i Suntak ha träffat torpardottern Charlotta Gustafsdotter. Hon emigrerade två år senare. År 1878 återkommer de till Sverige och Suntak som ett gift par. Johan hade då ändrat sitt förnamn till John vilket namn troligen var mer passande i USA. De får tre barn i Suntak. John tituleras vid återkomssten som byggmästare. År 1886 flyttar de in till Tidaholm till en fastighet som John låtit uppföra med adress Fredsgatan 1. Eftersom John kommit från Amerika kallades fastigheten för Amerikatomten och huset sedermera för Amerikahuset. Om Johns verksamhet som byggmästare är inget känt. Troligen hade han lärt sig detta yrke under sin tid i USA. År 1891 startade Tidaholms första apotek i Amerikahuset. Föreståndare Gotthard Wahlström bodde även i huset. John avled den 1 januari 1906 av lungkatarr. Bouppteckningen efter honom utvisade att han tagit ett lån om 6 000 kr i Skaraborgs Enskilda Bank för att finansiera husbygget. Fastigheten taxerades till 12 000 kr varför det är troligt att John hade med sig en del pengar från sin tid i USA vilka han kunde använda för husbygget. Änkan Charlotta bodde kvar i huset i många år men flyttade sedermera till Stockholm där hon avled 1923. Sonen Daniel blev målarmästare i Stockholm.

Produkter

Det är inte känt vilka fastigheter som uppfördes under John Janssons regi.

Fotografier

  • amerikahuset1911aAmerikahuset Fotografiet taget år 1911 av litografen på Vulcan Adolf Neihoff som själv bodde i huset
  • runajohn1906Runa John Jansson VB 1906
  • runacharlottaRuna Charlotta Jansson VB 1923

 

 

 

Anställda

Inga anställda är kända

Källor

Västgöta-Bladet 1906 och 1923

Inventerare

Kjell Henrysson