vinjett

Företagets namn                                       Verksamhetstid

Nya Hotellet                                       1901-1906

 

Initiativtagare/ägare

Frans Levin Bergman (1858-1915)

?

Gustaf Pettersson Steiner (1860- )

1901-1905

Gustaf Håkansson (1856-1923)

1905-1906

 

Geografiskt läge

Villagatan 11

Historia

Tillkomsten av detta hotell är ännu inte helt klarlagd. Kanske var det den spekulative F L Bergman som lät bygga detta. Han står som ägare och boende på fastigheten tillsammans med hustrun Anna Charlotta Sandberg till år 1901. Hotellet var en imponerande träbyggnad vilken finns återgiven på ett kolorerat fotografi utgivet av A H Bobeck. Den 25 oktober 1901 inflyttar den ryske medborgaren källarmästaren Gustaf Pettersson Steiner med familj från Marstrand till fastigheten. I vart fall från 1902 bedrivs hotellverksamhet i byggnaden. Annons från 1902 har återfunnit och i annons från 1903 anges att hotellet är nyuppfört. Redan 1905 flyttar dock Gustaf Pettersson till Oskarshamn (han utvandrar sedermera till Finland) och istället inflyttar källarmästaren Gustaf Petter Håkansson från Kalmar. Inte heller han blir kvar länge. År 1907 avflyttar han till Ulricehamn. I Hjo Tidning den 3 februari 1906 uppges att Håkansson sålt hotellet till ett konsortium av privatpersoner. Dessa var poliskommissarien Sig. Melander, Johan von Essen, B Sjöberg, Matts Bengtsson, Oscar Ekman och Th. Weimers.

Redan i april 1906 benämns dock byggnaden som f d Nya Hotellet. Dit flyttar nämligen Fru Fernströms pensionat från Gamla torget 12. Fernströms verksamhet pågår därefter till ca 1910 då familjen Fernström flyttar till Telefongatan 1 där Mathilda Fernström övertar det befintliga bageriet.

När det nya tingshuset invigdes år 1904 hölls festen på Nya Hotellet och när Tidaholms Järnväg invigdes hölls invigningsfesten den 7 november 1906 i hotellbyggnaden men då i Fru Fernströms regi.

Matts Bengtsson löser någon gång mellan 1906-1911 ut de övriga delägarna och bosätter sig med sin familj i fastigheten. Den kallas därefter som den Bengtzonska villan. Så småningom byggs en försäljningsavdelning ut mot gatan där det bl a varit bilförsäljning. Byggnaden revs på 1970-talet och ersattes med en mindre kontorsbyggnad i ett plan.

Man kan nog sammanfatta satsningen med ett tredje hotell i Tidaholm som misslyckat. De två tidigare hotellen, Järnvägshotellet och Högbergs hotell var nog alldeles tillräckliga för stadens behov.

 

Produkter

Logi och restaurang

Fotografier

  • annons1902Annons från 1902
  • annons1903Annons från 1903
  • nyahotelletNya Hotellet
  • matsedelMatsedel vid Järnvägsinvigningen 1906
  • vb19060411Från VästGöta Bladet 11 april 1906
  • ft19060331Från Falköpings Tidning 1906

Anställda

Kokerskan Anna Lovisa Hedvig Abrahamsson

Vaktmästaren Carl August Carlsson

Källor

Meny från invigningen av Tidaholms Järnväg 1906, Minnesskrift över Tidaholms tingshus

Inventerare

Kjell Henrysson