Företagets namn                                                                                                                       Verksamhetstid

Oscar Ekmans Garn-, Speceri- & Diverseaffär               1894-1909

Erik Petterssons Speceri- & Delikatessaffär                   1909-1910

C. Rönn Speceri-, Garn- och Diverseaffär                       1910-1955

Liljegrens                                                                             1955-1962?

 

Initiativtagare/ägare

1. Oscar Ekman (1870-1941)                                         1894-1909

2. Erik Pettersson (1885-1967)                                       1909-1910

3. Carl Rönn (1854-1929)                                               1910-1929

4. Karl Bertil Ivar Rönn (1900-1937)                                 1929-1937

5. Gunhild Rönn (Gustavsson) (1902-1990)                      1937-1955

6. Lars Liljegren (1931-2014)                                           1955-1962

 

Geografiskt läge

Bazaren vid Gamla torget. Det fanns även en filial i Stallängen år 1900

Historia

1.

Oscar var son till snickaren och glasmästaren i Tidaholm Johan Ekman och hans hustru Anna Katarina Larsdotter. Oscar föddes i Håkantorp men familjen flyttade snart till Tidaholm och Tegelladan.  Han fick anställning hos grosshandlare Bengtzon där han lärde sig handlaryrket. 22 år gammal startade han en speceri- och diversehandel ihop med Gustaf Sahlén på Norra Kungvägen 7. Samarbetet höll bara 2 år. År 1894 startade Oskar Ekman en egen speceri- och diversehandel i Bazaren vid Gamla torget. Enligt annons från 1900 hade Ekman även en filial i Stallängen.  I november 1902 öppnade han en butik i fastigheten med adress Gamla torget 10 för försäljning av silver och nickelvaror. Ekman tycks ha varit en betydande man i orten. Han var en av de 40 personer som bildade Tidaholms Sparbank och han ingick även i den första styrelsen.

Konkurrensen mellan handlarna i orten var dock mördande inte minst från Ekmans tidigare arbetsgivare Josef Bengtzon. Silver- och nickelbutiken slog heller inte bra ut. År 1907 begärde han sig själv i konkurs. Tillgångarna uppgick till 56 298 kr och skulderna 90 869 kr. Bland tillgångarna fanns en tomt vid Gamla torget och 1/6 i Villagatan 11 det sk Nya Hotellet.  Det är troligt att Oskar Ekman var en av de som låg bakom uppförandet av denna hotellfastighet. Ekman erbjöd fordringsägarna ackord på 50 %, vilket godtogs, och han kunde fortsatta sin handelsrörelse. Tyvärr lyckades han inte driva företaget med vinst. I augusti 1909 såg han ingen annan utväg än att sälja sin rörelse. Köpare var Erik Pettersson, som tidigare arbetade som bodbiträde i Lidköping. Ekman försatte sig därefter i konkurs ännu en gång. Även denna gång erbjöd han sina fordringsägare ett 50-procentigt ackord men det är oklart om detta godtogs. År 1911 avflyttade Oskar Ekman med sin stora familj till Skövde. Han benämns som handelsresande. Efter att ha bott på olika platser i Skövde flyttade familjen år 1916 till Skövde landsförsamling där Ekman åter benämns som handlare. Det är oklart vilken affär det rörde sig om. Ekman avled i Kullebo utanför Skövde år 1941.  

2.

Erik Pettersson var godsägarson från Korsberga. Han arbetade som bodbiträde i Lidköping när han år 1909 övertog Oscar Ekman affär i Tidaholm. Redan efter drygt ett år ansökte han om konkurs. Tillgångarna uppgick till 17 634 kr medan skulderna belöpte sig på 35 295 kr, alltså en brist på hela 17 661kr. Erik avled i Göteborg 1967.

3-5.

Carl Rönn hade varit bokförare hos de tidigare handlandena Oskar Ekman och Erik Pettersson och han köpte ut rörelsen från Petterssons konkursbo 1910. Han hade tidigare stamanställd militär och avancerat till fanjunkare. Han tog avsked från det militära 1904 och arbetade därefter som biträde i Vulcans handel innan han blev bokhållare hos Ekman. När han avled 1929 tog hans son över och när även denne avled 1939 tog dottern Gunhild över rörelsen. Gunhild drev rörelsen till 1955 då hon överlät den till Lars Liljegren. Under Karl eller Gunhild tid minskades affären till endast ett skepp i Bazaren.

6.

Lars Liljegren föddes i Stora Väthult i Agnetorp där hans föräldrar var hemmansägare. Familjen flyttade dock till Huskvarna där fadern fick arbete som byggnadssnickare. Sonen Lars arbetade som affärsbiträde i Huskvarna. När Gunhild Rönn vill sluta nappade Lars på möjligheten att få en egen affär. Han var då bara 24 år gammal. Han övertog affären den 1 juli 1955 och döpte om den till Liljegrens. Verksamhetn måste ha varit ganska liten eftersom det är sällsynt med annonser i lokaltidningen. År 1960 beviljade dock länsstyrelsen tillstånd att sälja öl vilket möjligen ökade omsättningen något. Det är oklart när afffären lades ner. Den fanns i slutet av 1962 men inte i slutet av 1963. Troligen blev konkurrensen från Konsums och Tidaholms Slakteri & handelsbolags nya snabbköpshallar för hård.

Produkter

Affären tycks ha sålt det mesta, garn, manufaktur, järn, specerier lampor, porslin, tobaksvaror symaskiner, cyklar mm

 

Fotografier

 • vb1914Från VästgötaBladet 1914
 • vb1910Från VästgötaBladet 1910
 • fakt1908Faktura från 1908
 • bazarlBazarlängan 1911
 • annons1916Annons från 1916
 • annons1910Annons från 1910
 • annons1910bAnnons från 1910
 • ekmanfakturaFaktura från Oskar Ekman
 • gtorget1910Gamla Torget 1910
 • ekman3Från Oskar Ekmans affär
 • ekman2Från Oskar Ekmans affär
 • annons1900Annons från 1900
 • annons1902Annons från 1902
 • annons1895Annons från 1895
 • 1901Nyårshälsning från 1901
 • torgetG:a Torget med Liljegrens affär
 • vb550628Från VB 1955
 • vb601122Från VB 1960
 • vb601125Annons VB från Nov 1960

Anställda

C A Larsson

C Rönn

Anna Andersson

Lars Ekman

John Lind (1876-1971)

Axel Bergstrand

Inventerare

Kjell Henrysson