Företagets namn                                             Verksamhetstid

Blomdahls kiosk             1929-1993

Initiativtagare/ägare

Hanna Samuelsson (1890-1932)                         1929-1932

Lage Samuelsson (1929-2012)                           1932-1944

Britta Karlsson (1923-2015)                                1944-1946

Jean Karlsson (1919-1968)                                1946-1949

Sven Blomdahl (1917-1980)                               1949-1980

NN                                                                   1980-1986

Karl- Erik Andersson                                          1986-1993

Geografiskt läge

Centralplatsen                                                                  1929-1931

Västra Drottningvägen (mitt emot Handelsbanken)         1931-1993

Historia

Kiosken startades 1929 av Hanna Samuelsson som även drev Samuelssons Tobak på Villagatan 3. Den placerades först vid centralplatsen intill Bengtzons Speceriaffär men flyttades redan 1931 ca 100 m västerut till en plats mitt emot Handelsbankens kontor på Västra Drottningvägen. Kiosken var till en början tämligen blygsam men byggdes ut i omgångar. Britta Karlsson gift med taxichauffören Ruben Karlsson övertog kiosken 1944 och drev den till 1946. De hade en anställd i kiosken. Britta hade sedan tidigare erfarenhet av kioskrörelse eftersom hon tillsammans med sin syster Märta Liljegren drivit Löbackens kiosk i Köttorp några år.   Under denna tid hette kiosken Tidnings- och konfektyraffären Scala. Sven Blomdahl innehade kiosken i 31 år varför den i folkmun kom att heta Blomdahls kiosk. Efter en uppslitande tvist med byggnadsnämnden om bygglov fick kiosken fraktas bort år 1993. Den flyttades till Brandstorp. Vidare öden är okända. Förr hade alla giffare sin samlingspunkt vid Bengtzons skjul vid centralplatsen. När denna revs flyttades samlingsplatsen till Blomdahls kiosk där det på den östra gaveln fanns en tavla uppsatt med aktuella laguppställningar för de olika lagen.

Produkter

Tobak, konfektyrer och tips.

Fotografier

  • kioskenvdvKiosken på 1930-talet
  • kioskenvdv2Kiosken på 1930-talet
  • vb501106Annons VästgötaBladet 6 Nov 1950
  • kioskenKiosken innan den sista utbyggnaden
  • kiosken2Meit Persson säljer lotter
  • kiosken3Blomdahls kiosk
  • vb19930128Artikel VästgötaBladet 28 Jan 1993
  • vb19930128bFortsättning artikeln

Anställda

Meit Persson 1966-1987

Källor

Muntliga uppgifter av Lage Samuelsson och Kristina Wiberg

Bilder från vår bygd 2005

Inventerare

Kjell Henrysson