vinjett

Företagets namn                                                         Verksamhetstid

Tidaholms Tobakshandel       1919-1968

Bojans Cigarraffär                  1968-1972

 

Initiativtagare/ägare

1. Vilhelm Wallenkampf (1890-1967)                         1919-1937

2. Ove Bjärby (inte identifierad)                                 1937-1938

3. Sven Andrén (1900-1973)                                      1938-1968

4. Ingeborg Johansson (1923-1985)                            1968-1972

 

Geografiskt läge

Torggatan 8

Historia

1. Vilhelm Wallenkampf föddes 1890 i Örebro men familjen, där fadern var predikant, flyttade snart till Stockholm. År 1919 inflyttade Wallenkampf till Tidaholm där han startade Tidaholms Tobakshandel. Kiosken var belägen vid Nya Torget och adressen var Torggatan 8. Sortimentet var förutom tobaksvaror även böcker, vykort, tidningar samt div korta varor såsom tvålar, hårvatten mm. I samma fastighet fanns redan fotografen Anna Bromander och de gifte sig 1921. De fick ganska omgående ett barn, Anna Maria.  Vilhelm var mycket mycket musikintresserad och tilhörde såväl Vulcans manskör som Tidaholms kyrkokör. Vilhelm drev sin tobakshandel till 1937 då han sålde den till Ove Bjärby. Efter det att Anna avlidit redan 1940 avflyttade Vilhelm till Göteborg där han avled på Örgrytehemmet 1967. Ove Bjärby blev dock inte långvarig på orten utan redan 1938 sålde han rörelsen vidare till Sven Andrén.

 

3. Sven Andrén var hemmansägarson i Björkhult i Ransberg. År 1917 flyttde han till Vara stationssamhälle där han blev dräng och bokhållare. Därefter hade han olika anställningar i Skövde och Värnamo innan han år 1938 flyttade till Tidaholm med sin hustru Lilly och tog över Tidaholms Tobakshandel. När man byggde en ny byggnad utmed Torggatan fick tobakshandeln mycket små lokaler i den norra delen. Lokalen bestod av två små rum. Av denna anledning kom Sven Andrén allmänt att kallas ”Gubben i hôlet” . Eftersom lokalen var så liten fick varje utrymme tas till vara med olika prylar. Tobak, han sålde gärna cigaretter styckvis, vågad lektyr som Pinup och Raff, godis och frimärken, gjorde att det var en mycket populär butik för många ungdomar. År 1968 sålde han verksamheten och pensionerade sig.

4. Den sista innehavaren blev Ingeborg "Bojan" Johansson som ursprungligen var från Härja. Bojan drev verksamheten, som hon kallade Bojans Cigarraffär, vidare i fyra år.

 

Produkter

Tobaksvaror, pappersvaror, böcker, tidningar, rakvatten, skokrämer, tvålar, tandkräm, frimärken mm

Fotografier

 • annons1923Annons från 1923
 • annons1924Annons från 1924
 • famwallenkampfFamiljen Wallenkampf
 • vilhelmwallenkampf1933Vilhelm Wallenkampf 1933
 • vb380408Annons VästgötaBladet 8 april 1938
 • vb19381216Annons VästgötaBladet 16 Dec 1938
 • vb19490223Från VästgötaBladet 23 febr 1949
 • svenolillyandren1968Sven och Lilly Andrén 1968
 • vb680319Från VästgötaBladet mars 1968
 • vb681210Annons från 1968
 • vb701208Annons från 1970
 • bojans1960tAffären på Torggatan
 • vb20011022Från VästgötaBladet 22 okt 2001

Inventerare

Kjell Henrysson