Företagets namn                                          Verksamhetstid

 Tidaholms Möbelfabrik                      1934-1938

AB Tidaholms Möbelfabrik                1938-1972

  

Initiativtagare/ägare

 

1. Erland Thurén (1892-1964) och Fritjof Söderholm (1899-1986)             1934-1960

2. Frithjof Söderholm                                                                                  1960-1972

Geografiskt läge

Vid stadsparken, adress Ängsgatan

Historia

Erland Thurén övertog snickerirörelsen Thure Andersson & son från sin far 1918. Erland Thurén lät bygga både en villa till sig själv och sin familj och en ny möbelfabrik vid stadsparken utmed Ängsgatan och flyttade verksamheten från Smedjegatan 2 till den nya fabriken. Exakt datum är okänt men 1930 var den nya fabriken på plats. År 1934 inträdde möbelarkitekten Frithjof Söderholm som delägare i firman och man valde då att kalla rörelsen för Tidaholms Möbelfabrik. 1938 ombildades företaget till ett aktiebolag. 1939 gjordes en tillbyggnad av fabrikslokalerna.

Rörelsen ökade i omfattning och antalet anställda uppgick 1941 till ca 40 st. Man gjorde alla typer av möbler samt radiolådor.

År 1960 drog sig Erland Thurén tillbaka i en ålder av 68 år. Frithiof Söderholm fortsatte därefter ensam rörelsen till den 31 mars 1972 så den lades ned. De flesta snickarna gick därefter till antingen Marbodal eller till Snickerifabriken Marbo.

Produkter

Trämöbler, Radiolådor

Fotografier

  • anstthurensAnställda Tidaholms Möbelfabrik (Thurens)
  • barskapBarskåp
  • bordBord
  • bilderfranvarbygd17Foto från Bilder från vår bygd
  • erlandErland Thurén
  • fakturaFaktura
  • tidaholmsmobelfabrik2Fabrikslokalen vid Ängsgatan
  • nyafabrikenNya fabriken
  • fritiofsoderholmGustav Fritiof Söderholm
  • vb730601Från VB 1/6 1973, rivning av fabriken

Anställda

Allan Bjursell

Erlandsson

Gösta Fransson

Johan Holm

August Johansson

Erik Johansson

Gustav Johansson

Nils Johansson

Rudolf Johansson

Gustav Karlsson

Lundin

Viljer Sandberg

Hans Sköld

Hans Svensson

Karl Svensson

Allan Davidsson

Lage karlsson, borrare

Lennart Karlson

Arne Lundberg

Torsten Forsmo

Bror Johansson

Sven Gustafsson

Olle Gustafsson

Valter Stenberg

Brandt

Åke Thorsell

Gillis Persson 1965-1968

Allan Jansson 1938-1953

Källor

Muntliga uppgifter Ingemar Karlsson, Hägnelund, Allan Jansson

Bilder från vår bygd nr 17

Handelsregistret s501

Beskrivning över Skaraborgs län, 1941

 

Inventerare

Kjell Henrysson