Företagets namn                                                    Verksamhetstid

Konfektions AB Holmex             1933-1970

Initiativtagare/ägare

Göteborgs Konfektions AB i Göteborg

Geografiskt läge

Holma Helsinglands spinnerilokaler i Madängsholm           1933-1944

Ramstorps skola Tidaholm                                             1944-1970

Historia

Göteborgs Konfektions AB startade år 1933 en verksamhet i Holma Helsinglands tomma spinnerilokaler i dotterbolaget Konfektions AB Holmex. Att verksamheten förlades till Madängsholm var kommunalborgmästaren Carl Jesperssons försorg och var tänkt som en ersättning för de arbetstillfällen som förlorats när Holma Helsingland lades ned. Till en början anställdes omkring 25 sömmerskor. Inledningsvis syddes herrbyxor men sedan kom verksamheten att alltmer inrikta sig på blazers. Verksamheten växte och fler och fler anställdes. År 1944 togs beslutet att flytta verksamheten till Ramstorps gamla skola i Tidaholm. Som mest var arbetsstyrkan uppe i 110 personer. Fabriken blev offer för en strukturrationalisering år 1970. Göteborgs Konfektions AB fusionerades med ett företag i Uddevalla. I Uddevalla fanns ett mycket stort behov av arbetstillfällen för kvinnor varför det bestämdes att verksamheten skulle koncentreras till den orten. Tidaholmsfabriken ansågs ligga för ocentralt trots att den gick mycket bra. Vid nedläggningen hade företaget 85 anställda.

 

Platschef var Tage Stenberg (1916-2008) som var född i Suntak. Han har berättat att han läste på Hermods och utbildade sig till konfektionstekniker. Han fick därefter anställning hos Göteborgs Konfektions AB. Han utsågs till platschef för den nya verksamheten i Madängsholm trots sin låga ålder och han var kvar som ansvarig ända till nedläggningen. Efter nedläggningen fick Stenberg erbjudande om arbete i Spanien men han tackade nej och tog istället anställning som planeringsingenjör på Tidaholms-Verken där han stannade till sin pensionering.  

 

Efter nedläggningen såldes aktiebolaget, som ägde själva fastigheten, till Gottfrid Fransson som ändrade namnet till Möbel Köp AB och som flyttade sin möbelförsäljning till Ramstorps skola.

Produkter

Kläder för män, herrbyxor och blazers. Ett eget märke var Pingvin.

Fotografier

  • pers_holma1940tPersonalen Holma 1940-talet
  • arbetare_holmex_ramstorpArbetsstyrkan Holmex Ramstorps skola
  • vb700703Artikel VästgötaBladet 3 Juli 1970
  • vb700703bFortsättning artikel 3 Juli
  • vb700707Artikel VästgötaBladet 7 juli 1970
  • vb701009aArtikel VästgötaBladet 9 Okt 1970
  • vb701009bFortsättning artikel 9 Okt

Anställda

Platschef Tage Stenberg

Verkmästare Nils Ljunggren

Ruth Sandström

Källor

Muntliga uppgifter av Tage Stenberg

Artiklar i VB 1970

Svenska Stadsmonografier: Tidaholm  mfl, 1954, s 407

Inventerare

Kjell Henrysson