Företagets namn                                       Verksamhetstid

Lövbackens kiosk                     1940-talet

 

Initiativtagare/ägare

Märta Liljegren (1915-1978)

Britta Liljegren (1923-2015)

Geografiskt läge

Lövbacken Köttorp

Historia

Kiosken drevs av systrarna Märta och Britta Liljegren på föräldrarnas tomt i Köttorp under några år på 1940-talet. Märta Liljegren gifte sig med Evald Andersson som senare drev snickerifabriken i Köttorp. Britta gifte sig med chauffören Ruben Karlsson i Tidaholm. Förutom kioskvaror bakade systrarna kakor och bröd vilka också såldes i kiosken. Även kaffe serverades. Kiosken låg i den sk Köttorpalia och enligt vad som berättas ville cyklister som var på väg in till Tidaholm inte gärna bromsa in vid kiosken eftersom man då tappade farten i nerförsbacken. Det är oklart när kioskverksamheten upphörde. Britta och Ruben Karlsson övertog Blomdahls kiosk 1944.

Produkter

Kioskvaror, kakor, bröd och kaffe

Fotografier

  • lovbackenskiosk1940talLövbackens Kiosk 1940 talet

Källor

Muntliga uppgifter från Inger Klahr, Lars Larsson, Christina Wiberg och Gösta Klang (1919-2016)

Inventerare

Curt-Ove Ekdahl, Kjell Henrysson