vinjett

Företagets namn                                                                      Verksamhetstid

J A Johanssons Frö- och Bokhandel     1882-1884

Initiativtagare/ägare

Johan Adolf Johansson (f 1851 utvandrad till USA 1884)

Geografiskt läge

Enligt annons år 1884 hade han en lokal mitt för torget i Tidaholm. Enligt konkursannonsen var det en ypperlig lokal med bostadslägenhet. Det har inte gått att fastställa var denna lokal låg.

Historia

Johan Adolf Johansson var torparson från Lyckorna under Lilla Håven i Fröjereds socken. 23 år gammal flyttade han år 1874 till Stockholm. År 1880 tycks han ha återvänt till Tidaholm. Han anges nu vara trädgårdsmästare och han bosatte sig ihop med sin hustru Josefina Johansson i svärföräldrarnas hus Rosenberg. Makarna fick snabbt tre barn 1881, 1883 och det sista barnet föddes den 2 augusti 1884. Tydligen hade Johan Adolf arbetat med eller blivit intresserad av trädgårdsverksamhet och böcker eftersom han år 1882 startade den mycket ovanliga kombinationen av handel nämligen Frö- och Bokhandel. Sedermera kom verksamheten allt mer att luta åt böckernas värld. I konkursannonsen från december 1884 nämns bok- och pappershandel med accidenstryckeri som företagets verksamhet. Tydligen hade Johan Adolf överskattat marknaden i Tidaholm och han hamnade på obestånd. Falköpings Tidning skriver den 20 augusti 1884 följande:

Amerikafarare. Bokhandlaren J A Johansson i Tidaholm lemnade den 30 sistledne juli hemmet för ett par dagars affärsresa till Göteborg. Då han ej återkom på bestämd tid uppstod ett allmänt rykte om att han rymt ur landet och har detta rykte sedermera fått grund. Enligt meddelande från Göteborgspolisen afreste J A Johansson den 1 dennes till Boston. Han åtnjöt på grund av sin arbetsamhet och företagsamhet ett stort förtroende och drev rätt betydande affär, men har efter hvad det visat sig sedan länge varit på obestånd.

Det fanns ingenting annat för fordringsägarna än att sätt J A Johansson i konkurs. Konkursannonsen var införd i tidningarna den 13 december 1884. Utförsäljningen pågick sedan under början av 1885.

Det märkliga är att yngsta dottern ännu inte var född när han valde att avvika till Amerika. Barnet föddes först dagen efter avresan. Hur det gick för familjen framgår inte men år 1890, dvs sex år senare utvandrade även hustrun och barnen till Amerika. Familjens vidare öden är okända.

Produkter

Fröer, böcker, papper, accidenstryckeri

Fotografier

  • jkpgtidn18811217Annons Jönköpings Tidning 1881
  • fkpg18820329Annons Falköpings Tidning 1882
  • fkpg18840503Annons Falköpings Tidning 1884
  • fkpg18840820Annons Falköpings Tidning 1884
  • fkpg18841213Annons Falköpings Tidning 1884

Källor

Annonser i Falköpings tidning, 1882-03-29,1884-05-03,1884-08-20, 1884-12-13

Inventerare

Kjell Henrysson