Företagets namn                                                          Verksamhetstid

Amanda Johansson & Co            1898-1927 (ca)

Initiativtagare/ägare

Amanda Johansson (1867-1952) och Klara Hoffman (1873-1949)

Geografiskt läge

Bankhuset vid Torget 6, sedermera under 1920-talet överflyddes rörelsen till Torggatan 1

Historia

Amanda Johansson som var bonddotter från Sandhem, inflyttade år 1898 (officiellt 1899) från Sandhem till Torget 12. Det angavs redan i inflyttningslängden att hon var mösshandlare. Hon slog sig ganska omgående ihop med sömmerskan Klara Hoffman och bildade Amanda Johansson & Co. De hyrde lokal i stenhuset vid torget (bankhuset). Officiellt registrerade de sitt företag i handelsregistret först 1904 men i handelskalendrarna står 1898 som startår. De bodde tillsammans i samma hus ännu 1921.

Rörelsen fanns kvar 1927. Den hade då flyttadt över till Torggatan 1.

Både Amanda och Klara förblev ogifta hela sitt liv. De flyttade sedermera till Älvdalen, ett hus under Vråbolet i Agnetorp, där båda slutade sina liv.

Produkter

Hattar, mössor, pälsvaror, baretter, boas, muffar och skor

Fotografier

  • amandajohanssonklarahoffmanAmanda Johansson och Klara Hoffman
  • annonsAnnons
  • annons1905Annons från 1905
  • annons1908Annons från 1908
  • annons1909Annons från 1909
  • annons1917Annons från 1917
  • annons1927Annons från 1927

Anställda

Inga kända utöver innehavarna

Källor

Sveriges Handelsregister 1903-1918

Inventerare

Kjell Henrysson