Företagets namn                                                          Verksamhetstid

Frideborg Johanssons Cigarraffär    1911-1917

Initiativtagare/ägare

Frideborg Johansson (1886-1975)

Geografiskt läge

Gamla torget 8

Historia

Frideborg Johansson, som var född i Kråkshult i Jönköpings län, flyttade 1911 från Växjö till Tidaholm för att öppna cigarraffär. Affären var troligen inrymd i en lokal i urmakare Wallins hus, det sk telegrafhuset. Själv bodde hon i grannhuset Gamla Torget 10. Omsättningen var mycket låg. År 1917 gifte hon sig med inspektor Fagerberg på Karstorp i Korsberga och flyttade till honom. I samband därmed lade hon ned sin rörelse.

Produkter

Tobaksvaror och tidningar mm

Fotografier

  • annonsvb1913Annons VästgötaBladet 1913
  • vb19170807Annons från 1917

Inventerare

Kjell Henrysson