Företagets namn                                                                  Verksamhetstid

 

Gustafsson & Sköld                                           1902-1906

K J Gustafsson Färg & Kemikalieaffär               1906-1908

K J Gustafssons Måleri                                      1908-1930-talets slut

 

Initiativtagare/ägare

1. Karl Johan Gustafsson (1867-1948) och Karl Oskar Sköld (1867-1932)

2. Karl Johan Gustafsson

3. Karl Johan Gustafson

Geografiskt läge

Torggatan 10

Historia

Karl Johan Gustafsson, föddes i Velinga 1867. Han flyttade med familjen till Tidaholm år 1884 men flyttade omedelbart till Jönköping där han gick i målarlära och så småningom fick sitt gesällbrev. År 1888 flyttade han till Södertälje som gesäll. År 1893 återkom han till Tidaholm och han fick då anställning hos målarmästaren J R Kjellander. År 1902 bestämde sig Karl Johan och en annan av Kjellanders anställda målare, Carl Oskar Sköld, att starta en målerifirma tillsammans. De lät bygga en ny fastighet vid Nya Torget med adress Torggatan 10. Enligt reklamen utförde man Rums- möbel- vagns-, skylt- och glasmålning liksom lackering av velocipeder och förgyllning. Samarbetet varade dock inte så länge för redan 1906 står Karl Johan ensam för rörelsen. Han öppnade en färg- och kemikalieaffär i fastigheten under 1906. Denna affär kom sedan att bli Gillbrands. Han lät också bygga en angränsande fastighet som fick adressen Torggatan 10A. Tydligen gick det inte så bra med rörelsen eftersom han den 29 juni 1908 själv ansökte om att försättas i konkurs. Konkursbouppteckningen visade en mycket stort underskott, tillgångarna uppgick till endast 953 kr medan skulderna belöpte sig på hela 18 905 kr. Gode männen hade synpunkter på hur han hanterat sin ekonomi. Han hade bl a sålt av tillgångar och betalat vissa fordringsägare.

Konkursen innebar att han blev av med båda fastigheterna. Familjen bodde dock kvar på Torggatan 10 A där hans hustru Augusta startade pensionat. Han köpte senare tillbaka denna fastighet. Butiken togs över av Amanda Ekström.

Efter konkursen återupptog Karl Johan Gustafsson sin målerirörelse igen och den kom att bli den största målerirörelsen på orten. Hans firma målade bl a tingshuset och blåbandslokalen. Man målade dessutom kyrkorna i Velinga, Högstena, Tiarp, Åsle och Gökhem bl a. Enligt hyllningsnotis i Västgöta-Bladet år 1937, när Gustafsson fyllde 70 år, bedrev han fortfarande sin rörelse. Det nämndes även att han tidvis haft en omfattande rörelse även utanför Tidaholm. Enligt Anders Kling åtog sig Gustafsson omfattande arbeten åt byggmästaren Olsén i Ulricehamn under 1930-talet och han drogs med i dennes konkurs.

På senare år bodde familjen på Torggatan 18 B där hustrun Augusta avled 1945. Karl Johan bodde som änkling på Norra Kungsvägen 41 när han avled 1948, 81 år gammal.

Produkter

Efter konkursen 1908 ägnade sig Karl Johan enbart åt målarverkamhet.

Fotografier

 • annons1906Annons från 1906
 • annons1904Annons från 1904
 • annons1907Annons från 1907
 • faktura1922Faktura från 1922
 • kjgoldKarl Johan Gustafsson med hustru Augusta
 • kjgMålarmästare Karl Johan Gustafsson med målarna K W Åberg, Frans Karlbom, Olof Karlstedt och Klas Kling
 • torggatan10Karl Johan och Augusta Gustafsson med sina fosterbarn Kerstin, f 1902 och Ebbe f 1900 utanför fastigheten Torggatan 10
 • malareMålning av Lidwalls atelier Hägnevägen 4
 • kj50K J Gustafsson 50 år
 • kj70K J Gustafsson 70 år
 • faktura1910Faktura från 1910

Anställda

De anställda som är kända är

K W Åberg

Olof Karlstedt

Klas klint

Erik Taper

Anders Kling (anställd 1934)

Henrik och Gustaf Jansson

Bergström

Källor

Handelsregistret s98, Dimbo häradsrätt F IV:43, Muntliga uppgifter av Anders Kling

Inventerare

Kjell Henrysson