Företagets namn                                                               Verksamhetstid

Urmakare Casper Rhodin                1912-1914

Initiativtagare/ägare

Nils Johan Casper Rhodin (1874-1916)

Geografiskt läge

Norra Kungsvägen 7

Historia

Casper Rhodin var bondson från Mofalla. Han utvandrade till USA år 1891 där han utbildade sig till urmakare. År 1912 återvände han till Sverige och han slog sig ned i Tidaholm. Redan 1914 flyttade han dock till Korsberga station. Han försattes i konkurs 1915 varvid konstaterades att hans tillgångar endast uppgick till 39 kr medan skulderna belöpte sig på 848 kr. Han avled 1916 av slag.

Produkter

Urmakeriprodukter

Inventerare

Kjell Henrysson