vinjett

Företagets namn                                                        Verksamhetstid

Fru Fernströms Pensionat          1902-1911 (?)

 

Initiativtagare/ägare

Mathilda Fernström (1890-1935)

Geografiskt läge

Gamla Torget 12                                      1902-1906

Villagatan 11                                            1906-1911

 

Historia

Mathilda Arvidsson föddes i Skörstorp år 1854. När hon arbetade som piga träffade hon i Fässberg bokhållaren Edvard Fernström, född 1861 i Värmland, och de gifte sig 1890. Paret flyttade runt ett antal år p g a hans olika anställningar men år 1902 valde de att flytta till Tidaholm. Edvard hade fått anställning som bokhållare på Vulcans kontor. Paret bosatte sig i fastigheten med adress Gamla torget 12, dvs det hus som apoteket senare kom att finns i. Här öppnade Mathilda ett pensionat med matservering. Eftersom en gift kvinna var omyndig fick företaget formellt drivas i mannens namn men namnet på pensionatet blev Fru Fernströms Pensionat. Man sökte och erhöll av länsstyrelsen den 31 december 1902 tillstånd att till maten servera maltdrycker, dvs öl. Det dröjde dock inte länge förrän klagomål kom på att verksamheten medförde oordning och olovlig utskänkning. Sex polismän (troligen samtliga i Tidaholm) ansökte hos länsstyrelsen att tillståndet skulle dras in vilket också skedde den 5 september 1903.

Den 11 april 1906 annonserade Mathilda Fernström att verksamheten skulle flyttas till det nyss nedlagda Nya Hotellet på Villagatan 11. Familjen flyttade också över till denna fastighet. Hon fick nöjet att anordna Tidaholms Järnvägs invigningsfest den 7 november 1906. Här drev hon rörelsen vidare till omkring 1910 då man köpte fastigheten med adress Telefongatan 1 vari fanns ett bageri. Mathilda tog över bageriet och drev det i vart fall till 1918. Edvard avled år 1922 och Mathilda bodde kvar i Tidaholm till sin död 1935. Makarna hade inga egna barn men hade istället två fosterdöttrar.

Produkter

Logi och mat

Fotografier

  • nyahotellet2Nya Hotellet
  • annons1906Annons från 1906
  • annons1907Annons från 1907
  • matsedelMatsedel
  • vb19060411Från VästGöta Bladet 11 april 1906
  • vb19220328Från VästGöta Bladet 28 mars 1922
  • vb350423aRuna från VB 23 april 1935
  • vb350423bFortsättning på runan

Anställda

Inga kända

Källor

Tidaholms kommuns arkiv, Tidaholms köping, kommunalnämnden

Inventerare

Kjell H