Företagets namn                                       Verksamhetstid

Högbergs hotell, bageri o bryggeri    1871-1928

 

Initiativtagare/ägare

1. Claes Högberg (1845-1919)                                                  1871-1905

2. Anton Pontén (1852-1937)                                                    1905-1909

3. Karl Magnus Israelsson                                                         1910-1911

4. Ivan Pettersson (1885-1966)                                                  1911-1920

5. Tidaholms stad                                                                      1920-1928

Arrendatorer under tiden 1920-1928

Anna Johansson (1882-1954)                                                    1921-

H Harlén                                                                                           ?

Makarna Konrad Martin Reese (1868-1926) och Agnes Mariana Reese (1874-1927)  1922-1927

Valdemar A Svedin                                                                    1927-1928

Geografiskt läge

Östra Drottningvägen 4 vid Kungsbron där Stora hotellet idag ligger. Fastigheten kallades Tidalund

Historia

Claes Högberg

Claes Högberg, eller Nicolaus Johansson som var hans ursprungliga namn, föddes 1845 i Högaruder i Härja. Efter att ha varit dräng på olika gårdar begav han sig år 1870 till Jönköping. Där lärde han sig bryggarkonsten. Han står antecknad som bryggare i Sofia församling (dvs västra Jönköping) i kvarteret nr 12. Redan år 1871 flyttade han dock till Tidaholm. Vulcans tändsticksfabrik hade nu varit igång i tre år och han anade säkerligen de möjligheter som fanns i den växande industriorten.

Han började att arrendera en tomt av Tidaholms Bruk och på denna bygga en liten stuga som inrymde bryggeri och bageri. Enligt en uppgift hämtade han själv virket från Härja. Både bageriet och bryggeriet, som var de första i Tidaholm, gick bra och han bestämde sig för att satsa stort genom att även bygga ett hotell på tomten. Detta stod klart 1875. Byggnaden bestod av 12 rum, vind och farstu. Han startade också hyrkuskinrättning. Ernst Kjellgren som skrivit flera artiklar om Högberg berättar att Högberg satte en ära i att hans hotell skulle vara ett mönsterhotell.. Han hade både öl- och vinrättigheter men det lär så gott som aldrig förekommit något missbruk av rättigheterna. Det fanns äldre resande, skriver Kjellgren, som räknade tidaholmshotellet som sitt andra hem. Vid större helger brukade de stanna några veckor hos Högberg och var då hans personliga gäster. Många handelsresande beställde skjuts av Högberg för rundturer till sina kunder på landsbygden om kring Tidaholm och sådana resor kunde vara flera veckor. Högbergs rörelse blev det tillsammans med Bengtzons handel det största enskilda företaget i Tidholm under många år. I 1883 år handelskalender anges omsättningen till 4 000 kr vilket skall jämföras med järnvägshotellet som bara hade en omsättning på 1 500 kr.

 

Claes Högberg var en man med många järn i elden. Förutom sin rörelse köpte han gårdarna Marbotorp i Baltak och Åsen i Acklinga. Under en tid var han även disponent för en torvströfabrik i Eckersholm söder om Jönköping och han hade också intressen i Fridene torvströfabrik.

Han ägnade sig även åt det kommunala såsom ordförande i kommunalnämnden, ledamot av kyrkorådet och ordförande i fattigvårdsnämnden.

När Skaraborgs läns allmänna sparbank öppnade i Tidholm i slutet av 1800-talet blev Högberg föreståndare och kontoret var givetvis inrymt i hans hotell.  Han var även en av stiftarna till Tidaholms Sparbank 1902.

 

År 1905, han var då 60 år, sålde han sin hotellrörelse till Anton Pontén. Högberg drog sig tillbaka till Marbotorp där han avled 1919, 73 år gammal. Han var först gift med Anna Kristina Sandberg från Kärda i Småland, som var 13 år äldre än Claes. De hade träfats under hans tid i Jönköping. Med henne hade han två söner Viljer, f 1873 och Axel, f 1874. Efter hustruns död 1908 gifte Claes om sig 1910 med arbetardottern Hedda Gustava Lund, född 1880, som bodde med sina föräldrar i närheten . Redan i juni 1910 föddes deras dotter Hedvig Anna Maria. Hedda levde som änka till 1963.

Anton Pontén

Anton Pontén föddes 1852 i Åsenhaga i Småland. Han återfinns år 1880 som handelsbiträde hos handlaren Håkansson på Ranten i Falköping. Efter en kort utflykt till Slöta kom han år 1883 till Tidaholm. I inflyttningslängden står han som bokhållare men i husförhörslängden anges att han är handelsbiträde och sedan handelsföreståndare för Vulcans handelsbod. År 1887 gifte han sig med lanthandlardottern från Hömb Malla Fredrika Holm.  Han kvarstod som föreståndare för Vulcans handelsbod fram till 1905 då han valde att köpa Högbergs hotell då Claes Högberg ville sälja. Köpesumman var 54 000 kr. Det var givetvis en mycket stor satsning eftersom Högbergs hotell var en av de största rörelserna i orten. I sin anmälan till handelsregistret angav han att tänkte bedriva värdshusrörelse, bageri samt handel med bröd, mjöl, gryn, diverse matvaror, choklad, konfektyrer och frukt ävensom upphandling och försäljning av .. metall och järnskrot. Satsning slog tyvärr inte väl ut. Nykterhetsrörelserna växte sig starka och kämpade för att minska alkoholnyttjandet. Detta ledde bl a till begräsningar av öppettiderna för lokaler med alkoholservering. År 1909 försatte sig Pontén i konkurs. Tillgångarna värderades till 55 000 kr, varav fastigheten 50 000 kr, och skulderna till 73 000 kr. Som skäl för konkursen angavs de dryga räntekostnaderna för fastighetsköpet och de ”numera betydligt inskränkta tiderna för utskänkning”.

Efter Pontén

Efter konkursen köptes fastigheten av direktören Egnell i Skövde. Källarmästaren Karl Magnus Israelsson från Ryssby arrenderade rörelsen under ett år. Därefter tog källarmästaren Ivan Petterson från Arboga  tog över från 1 oktober 1911 och drev det till 1920 då Tidaholms kommun köpte fastigheten. År 1921 arrenderade Anna Matilda Johansson från Madesjö i Kalmar hotellet. Det är oklart hur länge hon drev verksamheten. Makarna Konrad och Agnes Reese drev verksamheten under åren 1922-1927. Hotellet brann ned 1928 varvid 6 personer brann inne. Kommunen byggde upp en ny stenbyggnad som var klar 1930 innehållande både hotell och lokaler för kommunala ändamål.

Produkter

Hotellrörelse, bryggeri och bageri

Fotografier

 • aksandbergAnna Kristina Sandberg
 • claeshogbergClaes Högberg
 • pontenKällarmästare Anton Pontén med fru och personal
 • hogbergshotellHotellet
 • hogbergshotell1920Hotellet 1920
 • hogbergshotell2Högbergs Hotell
 • hogbergshotell3Hotellet
 • hogbergshotell4Hotellet
 • kjellgrenartikel1Artikel av Ernst Kjellgren
 • kjellgrenartikel2Fortsättning artikel
 • runaagnesreeseRuna Agnes Reese

Anställda

Karl Wilhelm Wallgren, bagare

Frankenberg, bagare

Sjöström, bagare

Källor

VB19681127 Artikel av Kjellgren om Högberg

VB 19760124 Artikel av Kjellgren om Högbergs hotell

Sture Eklind, Ännu fler tidaholmsprofiler, 1995

Sveriges Handelskalender 1875ff

Handelsregistret för Tidaholm, blad 123

Landsarkivet i Göteborg, Dimbo häradsrätt FIV:44

Inventerare

Kjell Henrysson