Företagets namn                                       Verksamhetstid

Gottfrid Johansson                    1896-1899

 

Initiativtagare/ägare

Gottfrid Johansson (1860-1908)

 

Geografiskt läge

I Handelsregistret anges adressen Parken. Det är okänt var detta låg. Kanske låg det vid Hörnviken

 

Historia

Gottfrid Johansson föddes i Velinga som barn utom äktenskap. När han 1885 gifte sig och flyttade in till Tidaholm benämndes han som snickare. År 1887 flyttade familjen till Borås där han också verkade som snickare. År 1896 flyttade han med sin familj tillbaka till Tidaholm och man bosatte sig på Västra Drottningvägen 21. Under åren 1896-1898 finns han med som fristående snickare i Handelsmatriklarna. År 1899 försattes han i konkurs. Tillgångarna uppgick till 298 kr medan skulderna 2 175 kr. Hälften av skulderna avsåg skulder till grosshandlare J Bengtzon. Därefter nämns han inte längre som fristående snickare. Familjen  flyttade 1901 till Nygatan 4 en fastighet som hustrun köpte. Där avled Gottfrid 1908, 47 år gammal.

 

Produkter

Det är okänt vilken typ av snickeri han ägnade sig åt.


Fotografier

 

  • fakturaFaktura från 1899

Källor

Handelsmatriklar 1896-1898. GLA Dimbo häradsrätt F IV:34

Inventerare

Kjell Henrysson