vinjett 

Företagets namn                                                Verksamhetstid

Sko-Johansson

1962-1985

Nya Sko-Johansson

1985-1999

Tidacom AB

1999-2014

Gångbart

2014-

 

 

 

Initiativtagare/ägare

Josef Johansson (1902-1989)

1962-1970

Nils Johansson (1920-1984)

1970-1984

Arne o Berit Skatt

1984-1999

Tommy och Christina Holm

1999-2014

Yvonne Nilsson

2014-

 

Geografiskt läge

Norra Kungsvägen 38

1962-1970

Långgatan 4

1970-1984

Slättgatan 12

1984-1999

Agnetorp Ridaholm

1999-2008

Egnahemsvägen 62

2008-2011

Kyrkogatan 1

2011-2014

Gamla Torget 1

2014-

 

Historia

Josef Johansson kom från Göteborg och startade en mindre skoaffär i sin fastighet med adress Norra Kungsvägen 38. Han var då redan 60 år fyllda. Hans bakgrund är inte känd men 1940 bor han i Lindome och anges vara toffelmakare. 1950 respektive 1960 anges han som köpman i Göteborg. Troligen hade han en egen skoaffär i Göteborg. Enligt Arne Skatt hade Josef en grå Volvo Duett som han gjorde inköpsresor med, huvudsakligen i Varberg. Till en början var det främst arbetsskor som salufördes.

År 1970 vill Josef, som då var 68 år gammal, avveckla sin rörelse och Nils Johansson som arbetat som kock och hotellvaktmästare övertog rörelsen och flyttade hem den till sin fastighet på Långgatan 4. Han utökade sortimentet med damskor.

I december 1984 avled Nils Johansson. Hans änka ville då sälja affären. Av en slump blev Arne Skatt tillfrågad om han ville köpa rörelsen. Arne arbetade på Marbodal och hade ingen tidigare erfarenhet av skohandel. Hans fru Berit hade dock erfarenhet från handel genom mångårig anställning på Axiboden i Tidaholm. De beslöt sig för att satsa på affären. Efter köpet flyttades affären till deras fastighet på Slättgatan. Där fanns det en lämplig källarlokal med egen ingång. Berit tog ledigt från sin anställning. Båda arbetade med försäljningen men Arne var den som arbetade med inköp av skor. De flesta skorna köptes från Rolf Nilsson i Varberg men även andra leverantörer förekom. Nils Johansson hade börjat sälja Ecco-skor och det var något som Arne och Berit också satsade på och dessa blev mycket populära. De satsade också på att tillhandahålla skor till alla åldrar. Under deras innehavstid fyrdubblades omsättningen. När Arne och Berit uppnått pensionsåldern 1999 ville de avveckla försäljningen. Även denna gång slumpade det sig så att en kund blev intresserad och övertog verksamheten.

Christina Holm besökte affären för skoinköp och blev tillfrågad om hon inte ville köpa hela affären istället. Christina och hennes man Tommy Holm drev sedan tidigare en affär som sålde telecomprodukter. De nappade på erbjudandet och införlivade skoförsäljning i sitt affärskoncept. Efter att ha bedrivit sin verksamhet på tre olika adresser valde de år 2014 att avveckla hela sin verksamhet.

Yvonne Nilsson övertog skodelen och öppnade en ny butik vid Gamla Torget. Namnet blev Gångbart. Affären drivs fortfarande (2020).

Produkter

Skor

Fotografier

  • vb640131Annons VB Jan 1964
  • vb700430Annons VB Apr 1970
  • vb810613Annons VB JUn 1981
  • vb850328Annons VB Mars 1985
  • vb880326Annons VB Mars 1988
  • annons2000Annons från 2000
  • gangbartAnnons Gångbart

Anställda

Uppgift om anställda saknas

Källor

Muntliga uppgifter från Arne och Berit Skatt och Tommy Holm, Annonser i Västgöta-Bladet

Inventerare

Kjell Henrysson