Företagets namn                                       Verksamhetstid

Einars kiosk                        1959-

HB Einars Kiosk o Gatukök    1978-?

Initiativtagare/ägare

Einar Larsson (1907-1981)                               1959-1973

Gullan o Rune Grehn (f1934)                            1973-1978?

Kjell Karlsson o Irene Axelsson                        1978-1981

Barbro o Leif Lundgren                                     1982-?

Geografiskt läge

Egnahemsvägen 4 (tidigare 6)

Historia

Einar Larsson erhöll år 1959 tillstånd att sätta upp en kiosk på sin tomt utmed Egnahemsvägen. Namnet blev Einars kiosk. År 1969 brann kioskbyggnaden ned och byggdes upp på angränsande fastighet. Verksamheten övertogs sedermera av hans dotter o måg Gullan och Rune Grehn. År 1978 hade verkamheten tagits över av Kjell Karlsson och Irene Axelsson. År 1982 övertogs kiosken av Barbro o Leif Lundgren. Det är oklart när kiosken lades ned. Själva kioskbyggnaden står fortfarande kvar (2018).

Produkter

Tobaksvaror, konfektyrer och glass. Från 1978 även korv

Fotografier

  • vb591029Från VästgötaBladet 29 okt 1959
  • vb591110Från VästgötaBladet 10 nov 1959
  • annons1962Annons från 1962
  • vb730814Från VästgötaBladet 14 aug 1973
  • vb820104Från VästgötaBladet 14 jan 1982

Källor

VB 1959, muntliga uppgifter från Frank Lundgren

Inventerare

Kjell Henrysson