Företagets namn                                                                                                              Verksamhetstid

Oscar Dahléns Speceri-, Diverse- & Delikatessaffär   1898-1907

Dahlén & Co                                                                 1907-1909

Initiativtagare/ägare

Oscar Dahlén (1869-1930)

Emma Dahlén (1866-1958) och Carl Johan Vilhelm Fahlgren (1852-1926)

Geografiskt läge

Västra Drottningvägen 6

Historia

Oscar Dahlén föddes i Borgunda men familjen flyttade sedan till Dimbo. År 1897 flyttade Oscar till Tidaholm. Han hade fått arbete på Bengtzons som handelsbiträde. Han bosatte sig på Villagatan 5. I Tidaholm träffade han mösshandlaren Emma Fahlgren och de gifte sig 1898. Samma år valde Oscar att öppna en egen speceributik. Han inköpte fastigheten med adress Hägnevägen 1 (där Nynäs bensinstation sedan kom att ligga) och familjen flyttade dit 1899. Affären låg dock på  Västra Drottningvägen 6. Tyvärr gick det inget bra för Oscar. Han försattes i konkurs år 1907. Gode männen skrev i sin redogörelse för konkursen att den berodde på ”bristande rörelsekapital, ett osunt kreditsystem och den på platsen rådande skarpa konkurrensen. Dahlén borde ha avträtt sin egendom  till konkurs redan för flera år sedan".

Oscar valde att starta upp igen med sin fru Emma och hennes bror Carl Johan Vilhelm Fahlgren som bulvaner. Oscar blev sk prokurist och tecknade ensam firman. Inte heller denna gång lyckades satsningen. I augusti 1909 gick svågern ur firman som försattes i konkurs den 14 december samma år.  Denna gång angav de gode männen att den två månader långa storstrejken var en av anledningarna till obeståndet. Man erbjöd 50 % ackord men det är osäkert om det godtogs av fordringsägarna.

År 1910 flyttade hela familjen till Lidköping där Oscar fått anställning som handelsbiträde. Tio år senare inflyttar hela familjen från Gamleby (Västervik) till Almviks köping i Törnfalls socken utanför Västervik där Oscar blir handlare till sin död 1930. Emma bor också kvar i Almvik till sin död 1958.

Produkter

Specerivaror

Fotografier

  • annons1899Annons från 1899
  • annons1902Annons från 1902
  • annons1902aAnnons från 1902
  • rakning1905Räkning från 1905
  • annons1906Annons från 1906
  • annons1906bAnnons från 1906
  • annons1907Annons från 1907
  • annons1909Annons från 1909
  • vb19091022Från VästGöta Bladet 1909

Inventerare

Kjell Henrysson