vinjett

 

Företagets namn                                                                  Verksamhetstid

Skräddaren J V Lundgren                    1882-1925

 

Initiativtagare/ägare

Josef Vilhelm Lundgren (1858-1931)

Geografiskt läge

Bengtssons speceriaffär vid Centralplatsen.

Historia

Josef Wilhelm Lundgren var född i Högstena. Hans far kallade sig Lundahl och det blev även Josef Vilhelms namn till en början. Han blev gesäll hos skräddaren J Silvén i Falköping. År 1882 flyttade han in till Tidaholm för att försöka sig på att driva eget företag. Hans namn hade då ändrats till Lundgren. Det verkar som om han arbetade som självständig skräddare ihop med grosshandlare Bengtzons manufakturförsäljning men hur länge detta samarbete på gick är oklart. År 1899 försattes Lundgren i konkurs. Konkurrensen i Tidaholm var mycket hård när det gällde skrädderiarbeten och flera skräddare försattes i konkurs vid den här tiden.. Orsaken till konkursen angavs vara ”tidens dåliga konjunkturer”. Han fortsatte dock sin skrädderiverksamhet och ännu 1925 finns han angiven i handelskalendern. År 1928 nämns han dock inte längre. 1925 var han 67 år och det troliga är att han pensionerade sig strax därefter.

Produkter

Kläder

Fotografier

  • tp18920311Annons från Tidaholmsposten 1892
  • dodsannonsDödsannons
  • vb310515aRuna Josef Vilhelm Lundgren
  • vb310515bFortsättning runan

Anställda

Inga anställda är kända.

Källor

Landsarkivet i Göteborg, Dimbo häradsrätt, konkursakter F IV:34, handelskalendrar.

Inventerare

Kjell Henrysson