Företagets namn                                                      Verksamhetstid

Pomona                                     1931-1970-talets mitt

Initiativtagare/ägare

1. Dagny Andersson                                                       1931-1934

2. Eric Jornée (1902-1994)                                              1934-1943

3. Nils Jonsson                                                               1943-1951

4. Carl Johansson                                                            1951-1955

5. David Andersson                                                         1955-1970-talets mitt

Geografiskt läge

Norra Kungvägen 3

Historia

Dagny Andersson, som var från Elinsdal i Borås anmälde den 26 augusti 1931 att hon tänkte idka handel med frukt och konfektyrer samt servering av läskedrycker. Eric Jornée övertog rörelsen 1934. År 1951 sålde han den vidare till Nils Jonsson från Borås som samma år sålde den vidare till Carl Johansson från Sävare. År 1960 angavs att rörelsen bedrevs av David Andersson. Pomona var känd för att alltid ha fin kvalitet på sina produkter och att göra tjusiga utställningar till jul.  

Produkter

Frukt och konfektyrer samt servering av läskedrycker

Fotografier

  • annons1939Annons från 1939
  • annons1960Annons från 1960
  • pomonaGlatt gäng i Pomona
  • centralplatsenVy Centralplatsen

Inventerare

Kjell Henrysson