Företagets namn                                                               Verksamhetstid

Andersson & Lindkvist Möbelsnickeri           1934-1946

 

Initiativtagare/ägare

John Andersson (Manes-John) och Axel Lindqvist (1901-1974)

Geografiskt läge

Verksamheten höll inledningsvis till i ett uthus till gården Källebacka bakom östra begravningsplatsen. Efter att byggnaden brandskadats vintern 1943-1944 flyttades verksamheten till en fastighet i korsningen Norra Ringvägen -Norra Kungsvägen där Olles Plåt ligger.

Historia

Både Johan Andersson och Axel Lindkvist kom från Tidaholms Bruks snickerifabrik när denna lades ned på 1930-talet. När en egna rörelsen lagts ned efter några år började båda arbeta hos G Starks Snickerifabrik. Manes-John flyttade sedan över till AB Ca-Ru Möbler.

Produkter

Soffgrupper

Fotografier

  • manesjohnJohn Andersson 'ManesJohn'

Anställda

Okänt

Källor

Handelsregistret, s499, muntliga uppgifter av Ingemar Karlsson, Hägnelund, och Jan-Erik Lundin

Inventerare

Kjell Henrysson