Företagets namn                                                                             Verksamhetstid

A. H. Bobecks Bok- & Pappershandel   1887-1916

Initiativtagare/ägare

Abel Heribert Bobeck (1850-1929)

Geografiskt läge

1. Norra Kungsvägen 5 (Lindhs)                                                      1887-1891

2. Gamla torget 4 (Matsahuset)                                                      1892-1916

Historia

Abel Heribert Bobeck föddes i Pickagården i Sjogerstad år 1850 Fadern som var bonde avled redan 1852 och modern gifte om sig. Redan som tioåring fick Bobeck flytta till Skövde till boktryckaren Hemmelin där han fick lära sig tryckerikonsten. Han titulerades konstförvant, vilket var ett annat ord för tryckare. År 1887 öppnade han bok och pappershandel jämte accidenttryckeri i Tidaholm. Till en början hade han sin affär och bostad på Norra Kungsvägen 5 (Lindhs). I början av 1892 flyttade han över till Gamla torget 4 där han sedan kom att verka i många år. Han levde ogift med sin syster och en hushållerska. Enligt en anteckning i församlingsboken var han bunden till äktenskap  med en mamsell Maria Karolina Svensson i Skövde och hon hade giftorätt i hans tillgångar. Sannolikt hade Bobeck inte fullföljt äktenskapet.

Tryckeriet var stadens första och var tydligen så litet att det inte gick under tryckfrihetsförordningens bestämmelser att ett tryckeri måste vara beläget i stad. Enligt uppgift bestod tryckeriet av en liten handdriven press och några lådor typer.  När Tidaholms tryckeri startade 1906 lät Bobeck införa en annons i Västgöta-Bladet det han bl a anförde: ”Efter 19-årig oafbruten verksamhet härstädes kan jag visserligen inte skryta med att innehafva hvarken ortens eller verldens nyaste och förstklassigaste tryckeri, men det oaktadt vågar jag härmed hos mina kunder ödmjukligen anhålla att fortfarande blifva ihågkommen vid förefallande behof af mindre trycksaker”.

År 1916, när Bobeck var 66 år gammal, valde han att flytta från till Tidaholm. Kanske hade konkurrensen blivit för stor till slut. Han flyttade tillsammans med sin hushållerska till Katrineholm där han bedrev pappershandel med adress Landsvägsgatan 17.  Han avled där år 1929.

 

Produkter

Bok och pappershandel, accidenttryckeri, cigarrer, färger, tvålar, leksaker

Fotografier

  • annons1890Annons från 1890
  • annons1890bAnnons från 1890
  • annons1891Annons från 1891
  • annons1892aAnnons från 1892
  • annons1893Annons från 1893
  • annons1897Annons från 1897
  • gamlatorget1902Gamla Torget 1902
  • vb19160321Annons VästgötaBladet 1916

Anställda

Emma Kristina Johansson (syster)

Magdalena Emerentia Johansson fr Helsingborg

Hulda Sofia Andersson (hushållerska)

Källor

Västgöta-Bladet 60 år-Jubileumsnummer, 1965

Inventerare

Kjell Henrysson