vinjett

Företagets namn                                                                                         Verksamhetstid

Ernst Tilanders Slakteri & Charkuteri            1922-1955

Initiativtagare/ägare

Ernst Tilander (1895-1955)                                              1922-1926

Ernst Tilander och Einar Valdemar Leo (1902-)                  1926-1927(?)

Geografiskt läge

Norra Kungsvägen 34. Slakteriet låg mellan nuvarande Skolgatan och Norra Kungsvägen utmed Norra Ringvägens södra sida.

Historia

Ernst far Albert Tilander var slaktare och Ernst måste ha lärt sig yrket av honom. Fadern avled dock redan 1914. År 1916 reste Ernst till USA där han lär ha arbetat som slaktare. Han kom hem 1921 och startade upp sitt slakteri året därpå. Han drev sitt företag till sin död år 1955. Han tog in en delägare år 1926, Ejnar Valdemar Leo, men hur länge denne var kvar som delägare är okänt.I annons i 1929 års almanacka (tryckt 1928) finns han inte med längre. År 1929 utvandrade Leo till USA. Ernst var kusin med Karl Tilander som också drev charkuteriverksamhet.

Produkter

Kött- och Charkprodukter

Fotografier

  • annons1928Annons från 1928
  • ernsttilanderschark fr v Gunnar Bjursell, Erik Johansson, Karl Tilander (kusin), Edit Tilander (syster) och Ernst Tilander

Källor

Handelsregistret 1922, s304, Uppgifter från Per Karlsson

Inventerare

Per Karlsson och Kjell Henrysson