Företagets namn                                                                                                                                   Verksamhetstid

Ivar Nybergs Bok-, Musik-, Tapet & Pappershandel          1900-1908

Hildur Gylfes Bokhandel                                                                                         1908-1936

Tidaholms Bokhandel                                                                                                  1936-1993

Tidaholms Bokhandel AB                                                                                1993-

Initiativtagare/ägare

Ivar Nyberg (1878-1954)                                                                    1900-1908

Hildur Gylfe (1882-1936)                                                                    1908-1936

Sven Persson Liljedal (1914-1995)                                                     1936-1939

Holger Ericson (1900-1984)                                                                1939-1970

Britt Norström (f 1935)                                                                        1970-1998

Annelie Dahlgren (f1964)                                                                    1998-

Linn Fredriksson

Geografiskt läge

Gamla torget 6 (bankhuset)

Historia

Ivar Nyberg föddes 1878 som en av många barn till målarmästaren Karl Wilhelm Nyberg i Kyrkefalla (Tibro). År 1900 anträffas han som tjänstelös bokhållare i Skövde. År 1901 flyttade han officiellt till Tidaholm. Redan 1900 hade han anmält till handelsregistret att han tänkte bedriva bok- och pappershandel jämte accidenstryckeri i Tidaholm. Han hyrde en lokal i nedre botten i det sk bankhuset med adress Gamla torget 6. Bokhandelsrörelsen bedrevs som filial till Cederquists bokhandel i Hjo. Ännu 114 år efter starten är bokhandeln kvar i samma lokaler.

Vid sidan om bokhandeln bedrev Nyberg även accidenstryckeri och bokbinderi o lokal på Telefongatan 3. År 1906 arrenderade han det av Tidaholms Tryckeri AB startade tryckeriet som låg i ett uthus på Villagatan 11. Han tryckte de första årens Västgöta-Bladet. Redan 1909, efter tre år, valde Tidaholms Tryckeri dock att själva trycka tidningen. Nyberg gick då ihop med Isidor Svahn om starta ett eget tryckeri, Tryckeriet Nyberg & Svahn, se detta företag. Ivar Nyberg sålde 1908 bokhandelsverksamheten till sin anställde Hildur Gylfe, för att ägna sig åt det nya tryckeriet.

 

Hildur Gylfe  föddes i Uddevalla 1882. Efter avslutad skolgång arbetade hon i Hallmans bokhandel i Uddevalla till år 1907 då hon fick anställning hos Ivar Nyberg i Tidaholm. Redan året därpå övertog hon bokhandeln själv. Hon var  26 år och var då Sveriges yngsta bokhandlare. Hon gjorde snart om bokhandeln till en självständig bokhandel. Hon kom att driva bokhandeln i 28 år tills hon avled 1936 endast 54 år gammal. Hildur Gylfe var ensamstående och hon engagerade sig starkt i sociala sammanhang. Hon var kyrkligt intresserad och hon startade Vita Bandets lokalavdelning i Tidaholm. (Vita Bandet var en ekumenisk kvinno- och nykterhetsorganisation)   Hon var också sekreterare i föreningen Barnavännerna liksom i kommittén för Barnens Dag.

Tredje innehavaren var Sven Persson Liljedal från Motala. Han var bara 22 år när han övertog affären. Redan efter tre år sålde han rörelsen och flyttade hem till Motala igen.

Fjärde innehavaren var Holger Ericson från Sundsvall. Efter studentexamen och genomgånget handelsinstitut arbetade han någon tid på norska konsulatet. Ganska snart därefter övertog han en bokhandel i Oxelösund. 1927 blev han bokhandlare i Hallsberg för att slutligen år 1939 överta Tidaholms bokhandel. Han kom att verka här i 31 år innan han 1970, 70 år gammal, sålde den till Britt Norström.

Britt Norström var också hon född i Sundsvall.  Hon innehade bokhandel mellan 1970 och 1998. År 1993 övergick hon att driva bokhandeln i aktiebolagsform. 

Sedan 1998 bedrivs bokhandeln av Annelie Dahlgren. Hon är den första innehavaren som är född i Tidaholm. År 2019 togs affären över av Annelie Dahlgrens svärdotter Linn Fredriksson.

När telefon installerades fick bokhandeln telefonnumret 12. Detta nummer har bokhandeln fortfarande kvar men med 100 framför: 10012.

Produkter

Böcker, papper, skivor, grammofoner, instrument, noter, film

Fotografier

 • ivar_nybergFaktura från Ivar Nyberg
 • annons1902Annons från 1902
 • annons1905Annons från 1905
 • annons1907Annons från 1907
 • annons1907bAnnons från 1907
 • exterior1931Bokhandeln 1931
 • hildur_gylfeHildur Gylfe
 • runagylfeRuna Hildur Gylfe
 • annonssvenliljedahlAnnons
 • holgerericsonHolger Ericson 50 och 75 år
 • vb700929Från VästgötaBladet 29 Sept 1970

Anställda

Text

Källor

Text

Inventerare

Kjell Henrysson