Företagets namn                                                                     Verksamhetstid

Anna Bromanders Fotografiatelier         1913?-1940

Tidaholms Fotoatelier                             1942-1944

Foto Bromanders Eftr                             1940-talet            

Atelje Dagny                                           1950t-1970t

Initiativtagare/ägare

1. Anna Bromander (1883-1940)

2. Allan Pettersson (1915-2000)

2. Dagny Öhlund/Lindfors/Brunehag (1907-2000)

3. Gunhild Olsson (1925-1978) och Inge Olsson (1921-1982)

Geografiskt läge

Torggatan 8

Historia

Anna Bromander var född i Härja men flyttade in till Tidaholm med sina föräldrar i unga år. De bodde på Södra Kungsvägen 15 och fadern arbetade på Vulcan. Anna måste ha genomgått någon slags fotografiutbildning. Kanske var hon elev hos någon av Tidaholms äldre fotografer. Senast 1913 hade hon tagit över Knut Anderssons fotoateljé på Torggatan 8. Till samma fastighet kom från Stockholm år 1919 Wilhelm Wallenkamph och etablerade Tidaholms Tobakshandel. Tycke uppstod och de gifte sig 1921. Anna fortsatte dock sitt arbete som fotograf. Hon avled 1940.

Verksamheten övertogs först av mågen Allan Pettersson som kallade sin firma Tidaholms Fotoatelier men redan 1944 skilde sig Allan och hans fru och Allan avvecklade verksamheten  och flyttade till Stockholm. Verksamheten övertogs därefter av Dagny Lindfors, tidigare varit gift med fotografen Artur Lindfors, som i början kallade företaget för Foto-Bromanders Eftr men sedan ändrade det till Ateljë Dagny. Dagny som var född i Älvsbyn i Norrbotten flyttade tillbaka till sin hemort där hon avled år 2000. Hon hade då återtagit sitt namn som ogift Öhlund. Nästa innehavare var Inge och Gunhild Olsson som övertog verksamheten i september 1953. Verksamheten bedrevs till mitten av 1970-talet.

Fotografier

  • annons1920aAnnons från 1920
  • signatur2Anna Bromanders signatur
  • annabromander1933Bild på Anna Bromander 1933
  • torggatan8Torggatan 8
  • fotobromanderseftrAnnons för Foto Bromanders eftr
  • annons1952Annons från 1952 Ateljé Dagny
  • vb19530908Från VästGöta Bladet 9/8 1953
  • annons1960Annons från 1960 Ateljé Dagny
  • nyatorgetbilAtelje Dagny i fastigheten till höger

Inventerare

Kjell Henrysson