Företagets namn                                                                           Verksamhetstid

Augusta Anderssons torghandel           1920-1930

Initiativtagare/ägare

Augusta Andersson (1871-1954)

Geografiskt läge

Torghandel

Historia

Augusta, som kallades Manes-Augusta, blev änka efter sin man Karl Johan Andersson år 1920. För att försörja sig började hon sälja frukt- och grönsaker på torget. Hon bodde i ett hus på vänster sida av Västra Drottningvägen (13). Detta hus blev länge det enda boningshuset på denna sida av vägen. Disponenten på Vulcan ville att alla husen på östra sidan av gatan skulle rivas eftersom de låg inom riskzonen från Vulcan-fabrikerna. När han kom till Manes-Augusta, som var en mycket bestämd dam, vägrade hon dock att gå med på inlösen och rivning av sin fastighet. Disponenten, som annars var en man med ett betydande inflytande i Tidaholm, lyckades inte övertyga Augusta om en rivning. Därför stod denna byggnad kvar många år efter det att alla andra rivits. Huset revs inte förrän en bit in på 2000-talet. Efter Manes-Augusta stammar många tidaholmsföretagare. Sonen Erik Andersson var en av delägarna i Andersson & Pettersson som sedermera blev Tivox. Äldste sonen Hjalmar, även kallad Ko-Hjalmar, öpnnade speceriaffär på Villagatan. Sonen Lasse var målare och gifte sig med Karamell-Selma. Sonen Karl öpnnade mekanisk industri i Stockholm. Eriks barnbarn Mats Anderson driver Froliden AB, en mekansik verkstad. Lennart Granqvist som driver Granqvist Beverage House är dotterdotterson till Augusta.

Produkter

Frukt och grönsaker och konfektyrer

Fotografier

  • augustatorgetAugusta Andersson på torget
  • manesfamiljManes familj
  • slaktmanesManes släkt
  • vb1931Från VästgötaBladet 1931

Inventerare

Kjell Henrysson