vinjett

 

Företagets namn                                                                             Verksamhetstid

L. Malmberg Mekanisk Verkstad              1920t-1940t

Initiativtagare/ägare

Leander Malmberg (1878-1965)

Geografiskt läge

Södra Kungsvägen 23

Historia

Leander Malmberg föddes i Borgunda där hans far arbetade som snickare. År 1889 när Leander var 11 år flyttade familjen till Tidaholm och till en fastighet utmed Södra Kungsvägen, nuvarande adress nr 23. Fadern etablerade sig som byggmästare. Leander visade sig var ett tekniskt snille med mycket praktiskt sinnelag. Han arbetade som mekaniker på flera industrier i Tidaholm innan han öppnade en egen verkstad i ett uthus till föräldrarnas fastighet. Här etablerade han L Malmbergs Mekaniska Verkstad som han sedan drev under många år. Han gjorde många uppfinningar bl a inom kvarnindustrin. Han konstruerade en remskarvningsmaskin som han fick patent på jämte en apparat för remhakar. Det är osäkert när han startade sitt företag och hur länge han höll på.. Det finns annonser från 1923 om hans patenterade remskarvningsapparat så han måste ha hållit på ett antal år dessförinnan. År 1924 startade han tillsammans med Ferdinand Gustafsson Tidaholms Bil- och Motorverkstad. Redan efter sju månader avslutades dock samarbetet och verkstaden togs istället över av Oskar Eriksson.

Förutom mekaniken var han intresserad av fornvården. Han har skänkt en stor del av de föremål som idag går under namnet Askerska samlingarna hos Tidaholms museum.

Han bodde kvar i sitt föräldrahem livet ut tillsammans med sin syster Manda. Båda var ogifta. Han avled 1965 i en ålder av 87 år.

Produkter

Mekanisk verkstad, remskarvningsapparat och apparat för remhakar.

Fotografier

  • annons1923Annons från 1923
  • annons1928Annons från 1928
  • namnskyltGjuten namnskylt
  • mekverkstadReklamblad L. Malmberg Mekanisk verkstad
  • leanderByggmästaren Karl Johan Malmberg med hustrun Kristina och barnen Manda och Leander.
  • runavb1965Runa Leander Malmberg från VB

 

 

Anställda

Inga anställda är kända

Källor

Rester av hans bokföringen finns förvarad tillsammans med Tidaholms Bruks arkiv: fakturakopiebok 1915-1922, meddelanden 1943-1941, annonser, runor i Västgöta-Bladet, handelskalendrar 1925-1934

Inventerare

Kjell Henrysson