vinjett

 

Företag                                                             Verksamhetstid

  

Gustaf Johanssons korvförsäljning          

1920t-1930t

Jennys korvkiosk

1930t-1960t

Findus kiosk

1972-1979

Zandras kiosk 1979-1981

Grill-Frestar'n

1981-1985

T-Grillen

1985-1987

Pias Gatukök

1987-2002

Rossies Gatukök

 

 

 

                                                 

Innehavare

 

1. Gustaf Johansson (1851-1933)                                                         1920t-1930t

2. Jenny Bergqvist (1887-1972)                                                           1930t-1960t slut

3. Rune (Findus) Beldt                                                                          1960t-1979

4. Lena o Kaj Thorvald                                                                         1979-1981

5. Rune o Kerstin Löfborg (1925-2014)                                              1981- 1985

6. Åke Susi (f 1956)                                                                            1985-1987

7. Ingemar Rehn (f 1941)                                                                    1987-2002

8. Nya Rossies Gatukök HB                                                                2002-2005

 

Geografiskt läge

1. Gamla torget vid Bengtzons plåtskjul                                             1920t-1940t slut

2. Stationsplan vid Västgöta-Bladets södra gavel                               1940t – 1960t

3. Västra Drottningvägen mellan godsmagasinet och Rohdins          1960t-

4. Västra Drottningvägen innan Preem                                               1987-2005

 

Historia

Gustaf Johansson var en bonde från Agnetorp som år 1901 flyttade in till Tidaholm med sin familj. De kom så småningom att bo på Trädgårdsgatan 3. Han tog anställning på Tidaholms Bruks snickerifabrik. För att dryga ut sina inkomster startade han korvförsäljning från en vagn vid Gamla torget under taket till Bengtzons plåtskjul. Gustaf Johansson, som kallades för ”Prinsen”, avled 1933 i en ålder av 82 år. Redan 1936 hade hans dotter Jenny dock tagit över verksamheten. Hon hade tidigare arbetat på Vulcans tändsticksfabrik.  År 1942 inköpte Tidaholms Sparbank den fastighet som Bengtzons skjul låg på och så småningom startade byggnation av nytt bankhus, vilket stod färdigt 1951. När det gamla skjulet revs i början av 1950 flyttade Jenny sin verksamhet till stationsplan vid Västgöta-Bladets gavel. Hon fick 1949 Länsstyrelsens tillstånd attt försälja glass på detta ställe. Försäljningstiden reglerades på följande sätt: 9-23 vardagar och 9-0:30 lördagar och helgdagar. Hon sålde sedermera sin korvvagn och byggde en liten korvkiosk. Denna flyttades senare lite längre bort på Västra Drottningvägen närmare Rohdins speceriaffär. Jenny sålde från början endast kokt korv med mos samt glass på sommaren. Hon var berömd för sitt goda mos, vilket hon tillagade  i sin bostad på Trädgårdsgatan. Moset fraktade hon till kiosken på en liten vagn. Så småningom sålde hon även grillad korv.

Rörelsen övertogs i slutet av 1960-talet eller i början av 1970-talet  av Rune ”Findus” Beldt . År 1979 sålde Beldt kiosken till Lena och Kaj Thorvald som benämnde kiosken Zandras kiosk. Efter ett kort mellanspel med två norska kvinnor som ägare övertogs kiosken av Rune o Kerstin  Löfborg 1981. De sålde den vidare till Åke Susi år 1985. Susi tog fram planer på att bygga en ny kiosk men sålde den vidare till Ingemar Rehn 1987. Rehn byggde en helt ny större kiosk och gatuköksbyggnad med matservering lite längre in Västra Drottningvägen och närmare centrum än den förutvarande kiosken. Namnet på gatuköket blev Pias Gatukök.  Den gamla kiosken såldes till Gösta Lindgren från Jönköping som fraktade ned den till Jönköping och lät bygga ihop den med sin befintliga kiosk.

År 2002, efter 13 års verksamhet, sålde Rehn sin verksamhet till Leif Carlsson och hans kollega som redan drev Rossies Gatukök lite längre ut på Västra Drottningvägen. Leif Carlsson lät flytta hela gatuköksbyggnaden till en ny plats utmed Västra Ringvägen där gatuköket fortfarande finns men nu med namnet Rossies Gatukök.

Produkter

Korv och glass, hamburgare

Fotografier

 • jennyJenny Bergkvist
 • jenny2Jenny Bergkvist
 • vb1949Från VästGöta Bladet 1949
 • jenny60arHyllningsvers på Jennys 60 årsdag
 • jennydodsannonsDödsannons Jenny Bergkvist
 • vb19720825Runa VästgötaBladet 25 aug. 1972
 • annons1979Annons Rossies gatukök från 1979
 • vb791013Från VästGöta Bladet 13/10 1979
 • vb501228Från VB
 • vb501230Från VB
 • vb19810110Från VästGöta Bladet 10/1 1981
 • korvkiosken1982Korvkiosken 1982
 • jennyskiosk1983Jennys korvkiosk 1983
 • annons1983Annons från 1983
 • vb19910606Från VästGöta Bladet 6/6 1991

Anställda

John Kasimir hjälpte ofta Jenny med att dra vagnen med mos och springa ärenden.

Källor

Tidaholm i ord och bild 1910-1959, s247, Tidaholms Sparbank 90 år, s 51.

Muntliga uppgifter från Lage Samuelsson, Ingemar Karlsson, Anders Kling, Åke Susi, Ingemar Rehn Leif Carlsson och Mikael Löfborg. Hyllningsversen finns hos Jan-Åke Johansson

Inventerare

Kjell Henrysson