vinjett

Företagets namn                                                                                                      Verksamhetstid

Emelia Beldts Manufaktur- och Damkonfektion

1923-1932

Emelia Beldt Eftr.

1932-1936

 

Initiativtagare/ägare

Emelia Beldt (1867-1962)

1923-1932

Harald Beldt ( 1895-1977)

1932-1936

 

Geografiskt läge

1923-1924

Telefongatan 3

1924-1935

Torggatan 13

 

Historia

Emelia Beldt var född i Baltak år 1867. Hon arbetade som sömmerska. År 1895 fick hon sonen Harald när hon arbetade i Mariestad. År 1907 öppnade hon en cigarr, pappers och kortvaruaffär vid Gamla Torget 5. Denna gick dock i konkurs 1911. År 1923 valde hon att starta upp en manufakturaffär på Telefongatan 3. Redan året därpå flyttade hon affären till Torggatan 13. Hon drev denna till 1932, då hon fyllde 65 år och överlät verksmheten till sonen Harald. Denne drev affären till 1936 då den lades ned.

Produkter

Manufaktur-.och damkonfektion.

Fotografier

  • affarenBild på Affären
  • vb19111006Från VästGöta Bladet 1911
  • vb19231116Från VästGöta Bladet 1923
  • annons1930Annons från 1930
  • vb19360807Från VB 1936

Anställda

Inga anställda är kända

Källor

Handelsregistret för Tidaholm nr 353 och 487, annonser i Västgöta-Bladet.

Inventerare

Kjell Henrysson