Företagets namn                                       Verksamhetstid

P Stomberg                                      1922-1961

P Stombergs Elektriska AB              1961-2010

 

Initiativtagare/ägare

1. Paul Stomberg (1895-1985)                                       1922-1975

2. Rolf Stomberg (1929-2008)                                        1975-1987

3. Elhörnan Wicke Andersson (butiksdelen)                   1983-?

3. NEA (installationsdelen)                                              1987-2010

Geografiskt läge

1. Hägnevägen 2                                                           1922-1929

2. Västra Drottningvägen 4 Tidaholm                             1929-?

3. Nya Torget                                                                 (okänt år)

4. Villagatan 7                                                                1936-1975

5. Kyrkogatan                                                                 1975-

6. Egnahemsvägen                                                         1983-1987

7. Järnvägsgatan                                                            1987-2010

Historia

Enligt sonen Rolf fick Paul Stomberg sin utbildning som elektriker på en kvarn i Tidan och på Tidans textilfabrik. Det finns ett intyg från 1922 utfärdat av ett antal personer i Locketorp och Sventorp att Paul arbetat en längre tid med att bygga ett elektriskt distributionsnät i området och att han arbetat med både hög- och lågspänningsledningar. År 1922 kom han till Tidaholm där han startade upp en elinstallationsfirma tillsammans med en kompanjon. Samarbetat varade dock inte länge p ga kompanjonens misskötsel.

De första åren hade Paul sitt lager och kontor i en fastighet med adress Hägnevägen 2. År 1929 flyttade han dock över verksamheten till en grannfastighet med adress Västra Drottningvägen 4, där familjen också bodde. År 1936 flyttades verksamheten över till Villagatan 7 där man hyrde lokaler hos fiskhandlare Tidstedt (kanske en släkting till hustrun Louise). På initiativ från Louise öppnades en butik för försäljning av elektriska apparater och sedermera vitvaror vilken hon skötte själv. Efter en tid köpte man fastigheten.

Huvudinriktningen för företaget var elektriska installationer och enligt Pauls egen uppgift i en tidningsartikel ”byggde vi praktiskt taget alla landsbygdslinjer runt staden”. Verksamheten bedrevs inledningsvis med endast ett par anställda. När Tidaholms elverk lade ned sin installationsverksamhet under krigsåren ökade antalet anställda dramatiskt till mellan 15-20 st.

År 1961 överfördes verksamheten till aktiebolag och år 1975 tog sonen Rolf, som till dess arbetat på kontoret, över bolaget. I samband med Rolfs övertagande köpte han Konsums fastighet på Kyrkogatan dit verksamheten överflyttades. Den gamla fastigheten såldes till Sigurd Larsson Bygg.

År 1983 byggde Rolf Stomberg en ny fastighet på Egnahemsvägen (Pilen 1) vid utfarten mot Skövde till vilken installationsverksamheten överflyttades. Samtidigt såldes butiksverksamheten till den mångårige butiksansvarige Wicke Andersson. Wicke kallade sitt företag Elhörnan. År 1987 såldes installationsverksamheten till NEA som flyttade verksamheten till ny fastigheten vid järnvägsgatan där den fanns till 2010 (?). Elhörnan lades ned på 2000-talet.

 

Produkter

Elinstallationer

Elmotorer

Ångmaskiner

Elartiklar

Lampor

Vitvaror

Fotografier

 • annons1926Annons från 1926
 • annons1937Annons från 1937
 • anstalldaAnställda
 • fakturastombergFaktura
 • paulstombergPaul Stomberg
 • qpaulosonGunnar Abrahamsson,Paul Stomberg,Rolf Stomberg
 • varumarkeVarumärket
 • runarolfvb081210Runa Rolf Stomberg
 • vb19691209Julerbjudande 1969
 • vblArtikel VästgötaBladet
 • villagatan7Affären på Villagatan 7

Anställda

Se särskild bilaga. Dessutom dess var även bröderna Harry och Gösta Hansson anställda. År 1946 öppnade bröderna en egen installationsverksamhet. Även Evert Kindbom öppnade sedermera egen verksamhet. Leif Olsson blev senare elverkschef. Vid försäljningen till NEA fanns följande anställda (med anställningsår): Gunnar Kjellgren 1951, Torgny Hammarstedt 1958, Anita Johansson 1963, Jonny Gustafsson 1968, Ove Bank 1970 Leif Persson, 1973, Mikael Blomqvist 1977, Arne Herbertsson 1979, Leif Klang 1980, K Henriksson 1983, Per-Erik Arvesved 1984, Peter Karlsson 1984, Johan Ekelund 1987, Kent Johansson 1987, B Johansson 1987, Carl-Johan Johansson 1987, J Larsson 1987, E Stensson 1987 och H Wallin 1987.

Källor

Muntliga uppgifter av Rolf Stomberg, artikel i VB , annonser i VB m fl

Inventerare

Kjell Henrysson