Företagets namn                                                                         Verksamhetstid

Guldsmed D. W. Rahlén                1913-1920

Initiativtagare/ägare

Daniel Walfrid Rahlén 1871-1953

Geografiskt läge

Inledningsvis Villagatan 3 och senare Gamla torget 12 (bankhuset)

Historia

Rahlén var bondson från Rastorp utanför Askersund. Han lärde guldsmedsyrket hos guldsmeden Markström i Uppsala och arbetade därefter i Örebro. Från år 1902 hade han egen rörelse i Borås med filialer i både Falköping och Tidaholm. År 1937 överlät han verksamheten till sin son Börje Rahlén som bildade Rahléns Guldsmeds AB. Det är oklart när filialen i Tidaholm öppnades men den fanns i vart fall år 1913.

Produkter

Guld och silvervaror mm

Fotografier

  • gtorg2D.W. Rahlén vid gamla torget
  • rahlenFoto D.W. Rahlén
  • annons1912Annons från 1912
  • annons1920Annons från 1920

Inventerare

Kjell Henrysson